Publisert: 07.10.2012
Det østrogenlignende, kjemiske stoffet bisfenol A kan være farligere enn hittil antatt. Svenske forskere frykter nå at den dosen som er trygg å få i seg kan være tusenvis av ganger lavere enn det EU godkjente nivået. Bisfenol A er vanligvis funnet i blant annet plastleker til barn og hermetikk, og er primært brukt i produksjonen av polykarbonat (PC).
Bisfenol A påvirker det endokrine systemet og mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Både EU og Norge har forbudt stoffet i tåteflasker, men stoffet forekommer fortsatt i hard plast, hermetikk og beholdere for mat og drikke. Babyer som sutter på plastleker kan på den måten få i seg store doser bisfenol A. Norges Miljøvernforbund krever at stoffet forbys, i første rekke i alle produkter rettet mot barn og unge.

Forskning
EFSA sin grense for hvor mye bisfenol A som er trygt å konsumere, såkalt TDI, er 50 mikrogram pr kilogram kroppsvekt pr. dag gjennom et helt liv. Men flere studier har påvist at dyr som har fått i seg langt lavere doser, har økt mottakelighet for brystkreft og fedme. Dessuten så påvirket stoffet blant annet hjernens utvikling.

Forskere Annika Hanberg og Anna Beronius, fra Institute of Environmental Medicine ved Karolinska Institutet, har gjennomgått 90 studier hvor lave doser av bisfenol A er administrert forskjellige dyrearter for å se om stoffet påvirker hjerne, atferd, utvikling av melkekjertler, reproduktive organer og fettstoffskiftet.

Forskerne har valgt ut de studiene med minst forskningsfeil, og utfra disse har de beregnet at det trygge, daglige inntaket av BPA er et sted mellom 0,01 og 0,8 mikrogram BPA per kilo kroppsvekt per dag. Det er mellom 60 og 5000 ganger lavere enn EFSA sin anbefaling.

- Dette er fordi EFSA ikke benytter seg av disse lavdosestudiene. De tror at mer eller mindre alle studiene har svakheter som gjør at de kan ikke brukes som grunnlag for å regne ut TDI. Men selv om de enktelte studiene inneholder feil, så er resultatet sammenlagt ganske så overbevisende, sier Annika Hanberg.

Hun påpeker allikevel at deres funn ikke bør sees på som et forslag til ett nytt, akseptert TDI nivå for daglig inntak, men heller som en oppfordring til forskningsmiljøene til å utvikle bedre verktøy for å finne ut om bisfenol A kan ha helsemessige negative effekter selv ved lave doser. EFSA arbeider med en ny risikovurdering av bisfenol A, og sier at lavdosestudiene nå blir vurdert.

Unngå BPA produkter
For å unngå produkter med bisfenol A bør emballasjen leses. I tillegg kan det sees på selve produktet om det inneholder BPA; produktet skal i så fall være merket med en resirkuleringstrekant med et 7-tall i og bokstavene PC (se bilde ovenfor). Det er dog ikke alle produkter som har dette symbolet selv om de inneholder bisfenol A.

Særlig oppmerksom bør en være på drikkeflasker til både barn og voksne. Eldre slitte flasker og kopper avgir mer bisfenol A enn nye flasker. Når flaskene og koppene fylles med varm drikke, avgir plasten mer bisfenol A enn ved kald drikke. Ettersom stoffet først ble forbudt i tåteflasker i Norge fra 2011, er det viktig å sjekke gamle flasker/kopper for bisfenol A merket.

Norges Miljøvernforbund krever at norske myndigheter må benytte føre var-prinsippet og forby bisfenol A i produkter rettet mot barn og unge, samt i produkter ment for bruk til mat og drikke.
 
(Kilde: Nyteknik.se: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3550736.ece#)

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :