Publisert: 10.09.2012
Miljøvernforbundet avdekket ulovlig dumping av gummigranulater i Oselven fra kunstgressbanen på Søfteland, og klagen fikk gjennomslag hos fylkesmannen. Idrettslaget må nå rydde opp i deres svært forurensende praksis, hvor store mengder gummigranulater slippes ut i elva ved snømåking om vinteren.
Fylkesmannen dro på befaring etter at NMF dykket i Oselva og fant store mengder av miljøskadelige gummigranulater. Videre så fant fylkesmannen en stor oppsamling av gummigranulater på asfaltdekket, samt endel på marken utenfor asfaltdekket bak banen. Idrettslaget mener at dette kommer av snøbrøyting over flere år. De er nå pålagt å lage en prosedyre for snømåking, og de må rydde opp gummigranulatene som ligger rundt banen. Dette skal hindre ytterligere tilførsel av gummigranulater til Oselva, og granulatene som ligger igjen etter snømåking, skal bli tilbakeført til banen. 

Ifølge rapport fra befaringen var det ikke mulig å se gummigranulater i Oselva, men den 25.02.2011 og 26.03.2012 fant Norges Miljøvernforbund store mengder granulater etter et dykk i elva. Dessuten kan man se tydelig at gjerdet er åpnet og store mengder snø med betydelig innhold av gummigranulater fra oppmalte bildekk og lignende har blitt brøytet direkte ut i Oselven gjennom hele vintersesongen 2011-2012 og sannsynligvis over flere år tilbake.
 
Gummigranulatene inneholder flere stoffer som kan være miljøskadelige, men idrettslaget melder at det å bytte type granulat vil føre til store konsekvenser for idrettslaget ved økte kostnader. Leverandøren har et godt, miljøvennlig tilbud, men disse granulatene koster noe mer. Det er et lite lag drevet på dugnad, og økte driftskostnader vil føre til at de må senke aktivitetstilbudet til barn og unge i bygden.

Fylkesmannen minner både idrettslaget og andre om substitusjonsplikten. Virksomheter som bruker produkter med innhold av kjemisk stoff som kan føre til skadelige effekter på helse og miljø, skal vurdere om det finnes alternativer i form av mer miljøvennlige produkter. Der det finnes bedre alternativer, plikter virksomheten å bruke disse så langt det er mulig uten urimelig kostnad eller ulempe, jf. produktkontrolloven.

NMF er fornøyd med at klagen ble tatt på alvor og idrettslaget nå rydder opp. Samtidig vil vi fortsette å argumentere for at miljøvennlig granulat skal bli standard valg for idrettslag i fremtiden.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :