Publisert: 14.06.2012
NMF krever redegjørelse av stoffer, og evt. mengder av stoffene, i stort, udokumentert kjølevannutslipp fra Aker Solutions til Mossesund. NMF har en mistanke om at det brukes PVC i deler av kabelen og at dette kan være en del av kilden til stoffer i kjølevannet. NMF vil se seg tvunget til, på vegne av miljøsituasjonen i Mossesundet med omkringliggende områder, selv å inspisere utslipp til sjø fra Aker Solutions om det ikke mottas redegjørelse innen 14. dager.

Norges Miljøvernforbund(NMF) krever redegjørelse av hvilke plasttyper, herunder og det svært miljøskadelige PVC (Polyvinyl chlorid), kjølevannet er i kontakt med og data på målinger av innhold av eventuelle stoffer i kjølevannet som i en mengde oppgitt på 11000 til 12000 m3 årlig går ut i Mossesundet.
 
Utslipp av kjølevann i hht søknaden til Aker Solutions
Det fremgår ikke av den mangelfulle (udokumenterte) søknaden levert til Fylkesmannen i Østfold hvilke stoffer, og mengder, kjølevannet potensielt kan inneholde. Det fremgår heller ikke de typer plast som inngår i i produksjonen av kabel. NMF har en mistanke om at det brukes PVC i deler av kabelen og at dette kan være en del av kilden til stoffer i kjølevannet. Er det tilfelle, er det miljøskadelig sett i fht utslipp og må dokumenteres.
 
Miljøskadet resipient med begrenset tåleevne
Mossesundet er miljømessig sett påvirket i stor grad, historisk sett, fra utslipp både fra tidligere verftsindustri og celluloseutslipp av organisk avfall i store mengder. Pr. idag lekker det og forurensning fra land ut i sundet, utifra det NMF er informert om tidligere. Det er forurenset grunn i området tidligere beddingen som virker å være kilden. NMF er svært opptatt av hvilke ytterligere utslipp sundet er resipient til. Det er en nasjonal målsetning å bedre vannkvaliteten i norske fjorder, og sett i fht å redusere utslipp og eliminere kildene. Da søknaden var såpass svak, og burde ha kommet 18 måneder tidligere før virksomheten ble utvidet slik den er idag, samt det faktum at reguleringsplanen er utdatert, så vurderes virksomheten fra NMF sin side til å være et potensielt stort miljøproblem. Dette gjelder på både utslipp og støy.
 
Inspeksjon av utslipp
NMF krever redegjørelse av Aker Solutions Umbilical for de påpekte utslipp snarest, med en frist på 14 dager, da bedriften gir store negative virkninger for omgivelsene. Ettersom Fylkesmannen i Østfold ikke har vært tilstrekkelig istand til å ivareta miljøkrav knyttet til virksomheten over lang tid vil NMF se seg tvunget til, på vegne av miljøsituasjonen i Mossesundet med omkringliggende områder, å selv inspisere utslipp til sjø fra Aker Solutions om det ikke mottas fyllestgjørende redegjørelse innen den nevnte frist. Inspeksjonen vil ikke varsles.
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :