Publisert: 19.03.2012

Direktør Ellen Hambro uttalte på en pressekonferanse i dag tidlig at Klima og Forurensingsdirektoratet tilrår utsetting av fjorddeponisaken i Førdefjorden i ett år. Rådet til Miljøverndepartementet kommer ifølge Hambro som følge av store kunnskapsmangler hos tiltakssøker, samt mangelfullt datagrunnlag for å fatte en god avgjørelse. Norges Miljøvernforbund er sterkt i mot det planlagte deponiet som vil føre til store ødeleggelser av det marine økosystem, samt støy og støvforurensing til landmiljøet rundt fjorden. 
Miljøverndepartementet bør følge rådet fra KLIF, og starte en utredning som NMF mener at kommer til å ende opp i et endelig avslag i saken. Saken er viktig for alle fjorder i Norge, fordi det pågår flere lignende saker om fjorddeponier. Kravene til fyllinger på land blir strengere og strengere, og hvorfor skal det være annerledes i sjøen -vårt livsgrunnlag?
 
Norges Miljøvernforbund støtter KLIF sitt råd til departementet, og er glad for utviklingen i saken. 
 
KLIF anbefaler bla. strømningsmålinger i hele vannsøylen i fjorden for å kartlegge hvordan giftstoffer eventuelt vil spre seg fra deponiet. Kartleggingen bør i følge KLIF pågå i et helt år for å fange opp årstidsvariasjoner.
 
 
 
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :