Publisert: 18.10.2011
MS Miljødronningen er på tokt! Damsgårdssundet er første destinasjon, der skal gamle synder dokumenteres. Miniubåten skal i vannet, og folket skal få se hva som skjuler seg der. Rieber vil bygge hotell og messehall oppå, med bare et lag sand imellom.
Utbyggingen i Solheimsviken vil være katastrofal for Pudefjordens fremtid. Mulighetene som nå ligger for oss, til å ta et endelig oppgjør med gamle synder er snart forbi. Derfor vil Miljødronningen i dag dokumentere galskapen i form av miljøgifter som med tillatelse kan overfylles med et lite lag sand. Tributyltinn (TBT), PAH og bly finnes det store forekomster av i Solheimsviken. Er det dette vil vil med økosystemet? At giftene ligger der i hundrevis av år fremover og gradvis slippes ut i næringskjeden?
Norges Miljøvernforbund har klaget inn saken for klima og forurensingdirektoratet KLIF, og delvis fått gjennomslag. Likevel blir det ikke krevd full opprensing, slik NMF mener er det eneste riktige. Følg med oss!

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :