Publisert: 12.09.2011
Etter at fylkesmannen i Hordaland ikke fant grunnlag for Norges Miljøvernforbunds klage, gikk saken videre til Miljøverndepartementet. Solheimsviken Næringspark AS har planer om å bygge hotell og messesenter i viken innerst i Solheimsviken. Området mellom Gamle Nygårdsbro og Sjøsettingspiren vil fylles igjen. Norges Miljøvernforbund mener at utbyggers løsning med å fylle masser direkte på eksisterende, sterkt forurenset sjøbunn er uholdbar.
 
Utbygger har valgt en løsning som innebærer å dekke bunnen med en halvmeter grus før utfylling. Slik bunnforholdene er mener NMF at grusen bare vil skyve forurensningen lenger ut i Puddefjorden. Utbygger vil også benytte en siltgardin i øvre vannskikt under arbeidet. Dette mener de skal hindre forurensingen i å spre seg. En siltgardin fanger kun opp større partikler. Tungmetaller og giftstoffer som PAH, PCB, TBT og Kobber vil ikke hindres av en slik løsning. Det blir som å bære vann i et dynetrekk!
 
Et slikt sterkt forurenset område må ryddes opp i. Å dekke over driten med grus og stein er helt uakseptabelt. En bedre løsning ville være å lage en mur som demmer opp området. Viken kan tørrlegges og forurensingen vil kunne fjernes en gang for alle. 
 
NMF krever at gamle miljøsynder rettes opp i ved utbygging. Det som i dag er et fellesareal hvor allemannsretten gjelder blir privat eiendom. NMF ser det slik at utbygger erverver seg privat eiendom fra fellesskapet, og at de derfor må gi mer enn fremtidige skatteinntekter tilbake. 9 september var to av Miljøvernforbundets ansatte i Solheimsviken for å ta egne prøver av sjøbunnen. Prøvene er sendt til analyse.
 
 
Video fra prøvetaking:
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :