Publisert: 06.09.2010
Sterkt forurenset og delvis livløst Mossesund blandt annet etter årelang dumping av organisk avfall gjør at Norges Miljøvernforbund (NMF) krever tiltak må gjøres ved cellulosebedriften Peterson Linerboard. Klima og forurensnings direktoratet (KLIF) må si nei til ytterligere utsettelser og fastsette strenge utslipskrav til bedriften.
NMF mener at saken med utslipp fra Peterson er for dårlig belyst fra KLIF sin side og bør sendes ut på ny, med mer oppdatert miljødokumentasjon på Mossesundet, og da spesielt områdene ved utslippspunktet.
 
Peterson har over lang tid ligget etter med å innføre ny teknologi mht å få ned sine utslipp av såkalt organisk avfall, også omtalt som KOF. Dette har under flere år medført gradvis ødeleggelse av Mossesundet. Med myndighetenes og bedriftens viten. Bedriften har tidligere bedt om flerårig utsettelse av nye krav bla pga svak økonomi. Bedriften har vært nær ved å gå inn ved flere anledninger de siste årene.

Bedriften oppleves som en plage for deler av befolkningen i Moss pga svært illeluktende utslipp til luft og en kan stille spørsmål ved om lokaliseringen av bedriften er den rette i dagens bysamfunn og sett i fht til de krav en stiller til et rent miljø.

NMF kan ikke se at argumentasjonen rundt en eventuell lokalisering av en fremtidig skinnegang for jernbane skal kunne stanse fremdriften i å få ned utslippene fra bedriften. Dette blir et altfor billig og vikarierende argument og må kunne sees adskilt fra bedriftens utvikling.

NMF mener bedriften er tjent med å allerede nå pålegges nye krav og ikke bli til del faktisk en slakkere utslippsgrense som bedriften også ber om i sin søknad. Det er grunn til å merke seg at bedriften i hele 2000 har skjøvet foran seg og beredt grunnen for stadig nye utsettelser av innføring av strengere krav til rensing.Det er derfor nå på høytid med tiltak.

NMF har forståelse for at det kan være usikkerhet knyttet til teknologier på rensing, men mener samtidig at bedrifter som nevnte, selv må være bidragsyter for å få til utvikling av disse.

Norges Miljøvernforbund krever i et brev til KLIF at Peterson Linerboard må pålegges strengere krav. 
Sterkt forurenset og delvis livløst Mossesund bla pga årelang dumping av organisk avfall krever at tiltak må gjøres ved Peterson Linerboard. Norges Miljøvernforbund krever at KLIF sier nei til ytterligere utsettelser og fastsetter strengere utslippskrav til bedriften. Saken er videre for dårlig belyst fra KLIF sin side og bør sendes ut på ny med mer oppdatert miljødokumentasjon på Mossesundet spesielt områdene ved utslippspunktet.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :