I løpet av våren blir 600 000 AutoPASS-brikker til 30 000 kilo EE- (elektro-elektronisk) avfall. Statens Vegvesen, som har ansvaret for AutoPASS-ordninga, sender i disse dager ut nye brikker og oppfordrer kundene til å levere den gamle brikken til butikker som tar imot elektronisk avfall, eller til avfallstasjoner som tar imot EE-avfall.

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener det er en uakseptabel løsning at 600 000 abonnenter skal måtte levere brikken på denne måten.

I løpet av våren blir 600 000 AutoPASS-brikker til 30 000 kilo EE- (elektro-elektronisk) avfall. Statens Vegvesen, som har ansvaret for AutoPASS-ordninga, sender i disse dager ut nye brikker og oppfordrer kundene til å levere den gamle brikken til butikker som tar imot elektronisk avfall, eller til avfallstasjoner som tar imot EE-avfall.

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener det er en uakseptabel løsning at 600 000 abonnenter skal måtte levere brikken på denne måten.

- Dette er å si ifra seg ansvaret for det miljøfarlige EE-avfallet, sier Snorre Sletvold, nestleder i Norges Miljøvernforbund.

Hver Autopass-brikke veier ca. 50 gram. Inne i brikken er det et lite datakort med batteri og datachip. Det vil si at det høyst sannsynlig er både bromerte flammehemmere, kvikksølv og bly i denne typen brikke. Dette er avfall som skal returneres på lik linje med annet elektronisk avfall, noe AutoPASS riktignok opplyser om, men som man ikke tar noe ansvar for.

AutoPASS/Statens Vegvesen har ikke et fullgodt retursystem for brikkene, og NMF frykter nå at flere tonn med miljøfarlig elektronisk avfall havner på avveie. Bombrikker er småelektronikk, og erfaring tilsier at småelektronikk har en tendens til å havne i søpla fordi forbrukeren slurver.

Returordninga kunne vært gjennomført på flere måter:
- returkonvolutt
- innsamlingsbeholdere ved bomstasjon

Bombrikken eies av Statens Vegvesen, og dermed er det Statens Vegvesen som må ta ansvaret for at brikkene kommer i retur. Brukere av AutoPASS er abonnenter, de låner kun brikken og betaler etter bruk. For å kunne bli abonnent betales det et depositum ved inngåelse av kontrakt. Statens Vegvesen har dermed ansvaret for det elektroniske søplet. De kunne løst dette ved at abonnenten må betale ekstra dersom den gamle ikke leveres inn, det ville motivere til retur.

Norges Miljøvernforbund krever at Statens Vegvesen stopper utsendelsen av nye bombrikker inntil en god returordning er på plass. De som har fått brikken, må tydelig opplyses om at denne må leveres tilbake.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :