Publisert: 02.03.2010
Norges Miljøvernforbund har politianmeldt Wergeland-Halsvik AS for gjentatte og grove brudd på loven om vern mot forurensning og avfall, samt overtredelse av konsesjonsvilkårene for deponering av farlig avfall i forbindelse med den allerede godt kjente Vest Tank-saken.
Det er kommet for en dag at en del av avfallet fra Alexela Sløvåg, var så seigt at det ikke lot seg gjøre å pumpe opp. Nabovirksomheten Wergeland Halsvik AS besluttet istedenfor å ta imot 50-60 tonn av svært tunge miljøgifter, og brenne det.  Det er også fremkommet opplysninger om at Wergeland Halsvik AS har ”håndtert” vesentlig større mengder avfall enn det selskapets tillatelse gir rett til fra oljeindustrien og selskaper som driver destruksjon av produksjonsutstyr fra Nordsjøen, ved å brenne dette. Dette er også en grov overtredelse av tillatelsen og denne type avfall vil ved slik håndtering også kunne spre radioaktivitet i området.
 
Dette stoffet anses som noe av det giftigste som noensinne er kommet til Norge, og Miljøvernforbundet opplyser om at det også oppstod problemer med de 2600 tonnene av stoffet som ble forsøkt fraktet til Bremen. Lossingen ble stoppet 2 ganger og det var både politi og miljøforkjempere involvert. Flere av lossearbeiderne ble også syke under arbeidet. Miljøvernforbundet ber i sin anmeldelse også om en full gransking av bedriften, og at denne skal utføres uanmeldt.  Videre krever organisasjonen at Wergeland-Halsvik AS ilegges en foretaksbot på minimum seks millionar kroner, og at de eventuelle ansvarlige som måtte fremkomme under politietterforskningen blir straffet.
 
Les anmeldelsen her

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :