Publisert: 09.02.2010
De siste årene har mange av verdens ledende produsenter av datamaskiner, mobiltelefoner, fjernsynsapparater og spillkonsoller gjort forbedringer når det gjelder kjemikaliepolitikk, grad av resirkulering, energieffektivitet  og klimautslipp.

Etter hvert som elektronikkbransjen produserer og lanserer såkalte ”grønne produkter”, har miljøorganisasjonen Greenpeace fulgt opp med kvartalsmessige ”Green Products Survey”. Disse rapportene har i vesentlig grad bidratt til å motivere mange elektronikkprodusenter til å ta et større miljøansvar. I tillegg er det tydelig at konkurransen om å produsere de mest miljøvennlige produktene tetner til - en slags "race-to-the-top"-effekt. I den siste rapporten av desember 2009 går Sony Ericsson og Nokia til topps som de grønneste produsentene, med Philips og Apple like bak. Samsung, Dell, Lenovo og LGE får dårligst score i denne undersøkelsen.

Sony Ericsson har gradvis faset ut bruken av de fleste farlige materialer, og mobiltelefonene i GreenHeart-serien deres er tilnærmelsesvis helt frie for PVC, ftalater, beryllium, bromerte flammehemmere og antimoner. Mobiltelefonene inneholder minst 50% resirkulert plast og er lakkert med vannbasert lakk, dette reduserer eksponeringen for flyktige organiske forbindelser (VOC). Telefonene leveres i optimalisert emballasje som inneholder mindre papir, og en elektronisk brukerhåndbok i telefonen erstatter papirversjonen. Sony Ericsson satser på å redusere sine CO2-utslipp med 20 prosent innen 2015. 

Les mer om Green Products Survey her

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :