Publisert: 18.03.2005
Miljøvernforbundets langvarige innsats overfor byggebransjen når det gjelder avfall, og særlig farlig avfall, begynner å gi resultater: Som en oppfølgning av forskriften om PCB, skifter nå Sarpsborg kommune ut 13.700 lysarmaturer med PCB, og skal også i neste omgang bytte ut PCB-holdige isolerglassvinduer.
Egentlig skulle alle kondensatorer i lysarmaturer vært tatt ut av bruk innen 01.01.2005, men SFT endret forskriften på slutten av 2004 fordi de innså at det var umulig å få gjennomført pålegget - pga. at de fleste kommuner og andre byggeiere ikke kom i gang med kartlegging og aktivt arbeid før det i grunnen var for sent. Derfor heter det nå at man kan ha PCB-holdige kondensatorer i bruk i inntil 3 nye år, men forutsetninger er at de er kartlagt, at man har en plan for utskiftning, og at man har økonomisk ryggrad til å bære kostnadene. Les artikkelen i Sarpsborg Arbeiderblad: her.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :