Søppel - skip måtte returnere fra Sverige etter Greenpeace - aksjon.
Klockan 14.15 avseglade RMS Aries från Igelstaverkets kaj, eskorterat av kustbevakning. Fartyget är nu på väg tillbaka till Nederländerna med soporna, kan en lese på Greenpeace sverige sine hjemmesider. Skipet var lastet med 4000 tonn blandet avfal lsom etter planen skulle brennes i Igelstaverket, lokalisert i Sødertalje syd for Stockholm.

Myndighetene grep inn Både Holllandske og svenske myndigheter var involvert i beslutningen om at søppelet ikke kunne brennes i Sverige. Eksporten fra Nederland av avfall har økt kraftig senere tid, samtidig som gjenvinningen reduseres. Videre er den lave prisen for å brenne avfall i Sverige, 1/3 av Nederland, en faktor som forklarer hvorfor Sverige er attraktivt som dumpingplass for avfall som kunne vært gjenvunnet.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :