Publisert: 27.01.2014
 
NVE sier nei til vindindustrianlegg på Sleneset. De vil beskytte hubroen. Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med avgjørelsen. Norges Miljøvernforbund (NMF) har merket seg at NVE fraråder at det gies konsesjon til vindkraftanlegg på Sleneset. NVE mener hensynet til hubroen i området taler svært mye imot utbyggingen av en vindmøllepark. Tidligere har NVE sagt nei til vindindustrianlegget grunnet høye utbyggingskostnader og at prosjektet var samfunnsøkonomisk ulønnsomt. 
NMF er svært fornøyd med avgjørelsen da en etablering av en vindturbinanlegg på Sleneset ville medføre svært store arealinngrep samtidig som at vindmølleparken ville være en direkte trussel mot hubroen og havørna i området. Dette vindindustrianlegget var planlagt midt i landets største hubro-koloni. Hubroen som er europas største ugle er kritisk truet.
 
For mer informasjon kontakt: 

Ørjan Holm politisk nestleder
91 35 71 25 / orjan@nmf.no

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :