Publisert: 03.06.2013
 
Etablering av vindindustrianlegg er en meningsløs rasering av natur og landskap. Vindturbiner i dette unike landskapet vil ødelegge dette verdifulle kystlandskapet. Å bygge 115 til 155 meter høye vindindustrianlegg her vil ødelegge unik natur som er en del av næringsgrunnlaget i Bodø. Utsikten vil ødelegges i titalls kilometer. Området har verdens tetteste populasjon av havørn og avstandene til rike fuglekolonier på Røst og i Lofoten er små. Det er derfor sannsynlig at arter som havørn og lundefugl hekker i området.
Bodø kommune er spesielt kjent for sin vakre kystlinje, midtnattsol og sine spektakulære naturopplevelser samt musikkfestivaler og kunstmuseer. Ved å industrialisere naturen med opptil 155 meter høye industrianlegg vil man ødelegge for reiselivsnæringen i tillegg til å ødelegge for lokalbefolkningens rekreasjonsmuligheter. Med rekordhøye seertall for Hurtigruten så sier det seg selv at det ikke kan være i lokalbefolkning eller for den saks skyld nasjonens befolkning å endre vårt unike prisbelønte kystlandskap ved å (vind)industrialisere det med gigantiske anlegg som er høyere enn Oslo Plaza! Siden dette området har verdens tetteste populasjon av havørn og avstandene til rike fuglekolonier på Røst og i Lofoten er små må vi anta at fugleiiv vil bli betydelig skadet ved vindindustriutbygging. Det er sannsynlig at arter som havørn og lundefugl hekker i området. Ødelegger man naturen, så ødelegger man et av Bodøs sterkeste fortrinn.

Etter 10 år er det salgsverdien på vindkraftverket som legges til grunn for eiendomsskatten. Da blir inntekten til vertskommunen dramatisk redusert. Men tiltakshaverne forespeiler ofte full eiendomsskatt i over 20 år. I et valgår bør også lokale myndigheter merke seg at Høyre og FrP har signalisert at de vil følge opp NHOs ønske om å fjerne ordningen med skatt på verk. Hva annet enn ødelagt natur og trivsel står kommunen da igjen med?
 
Norge er selvforsynt med elektrisk kraft og vil forbli dette med mindre store deler av sokkelen skal elektrifiseres. Det ligger an til et stort overskudd av fossilfri kraft Norge og Norden for øvrig fram mot 2020. Kort oppsummert kan vi konkludere med at vindindustriutbygging raserer naturen, er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og gir vanlige folk dyrere strømregning via nettleien. Dette er bakgrunnen for at NMF i høringsuttalelse krever avslag på det omsøkte vindindustrianlegget.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :