Publisert: 01.03.2013
 
NVE har idag avslått søknaden fra Havgul om å bygge Kjølen vindindustrianlegg. Dette er en av mange vindindustrisaker NMF har jobbet aktivt for å stoppe. NMF har bidratt ved å holde foredrag og levere høringsuttaleser i denne saken. Vi er svært glad for at dette viktige naturområdet i Østfold forblir et naturområde og ikke et industriområde. 
I denne saken har NVE lagt vekt på virkningene for det sammenhengende naturområdet Ankerfjella, Vestfjella, Trømborgfjella og Rødnesfjella.
NVE har også tatt hensyn til virkninger for naturmangfold, og at utbygging ville ha ført med seg en vesentleg reduksjon av Østfolds gjenværende inngrepsfrie naturområder i Norge (INON områder). Vektleggingen av INON områder er noe NMF er lettet over å se at NVE har vektlagt. I går sendte NMF inn en høringsuttalelse på et annet vindindustriprosjekt, - Tonstad i Vest-Agder hvor hele 17 kvadratkilometer med INON områder går tapt ved eventuell utbygging. NMF ser nå med godt håp om at også dette blir avslått.
 
Hele uttalelsen fra NVE kan leses her:

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :