Publisert: 25.04.2012
Den ornitologiske foreningen i Spania (SEO/Birdlife) har lagt frem en dyster rapport om vindturbiners påvirkning på fugler og flaggermus. Rapporten som ble lagt frem på first scientific congress on wind energy and wildlife conservation,  anslår at så mye som 6-18 millioner fugl og flaggermus drept av vindturbiner hvert år!
Spania har til nå ca 18 000 vindturbiner, noe som gir et gjennomsnitt på 300-1000 døde fugler pr turbin. En tankevekker da at den Amerikanske vindbransjens tilsvarende tall er 2-4 fugledødsfall pr turbin. I Spania var konsekvensutredningene i forkant av vindturbinene, lite overraskende, kontrollert av vindkraftleverandørene.
Rovfuglene er gruppen det går hardest utover, da det er et fantastisk trekk over Spania av de artene som skal til og fra Afrika sør for Sahara. Med sin sveveflukt er ikke rovfugler laget for å unngå plutselige hindringer, men andefugl og den truede stortrappen rammes også. Slike unaturlige trusler med så høy dødelighet  vil være totalt ødeleggende for allerede truede fuglearter, og med et så høyt årlig tap, er det dessverre bare et tidsspørsmål før noen bestander vil bli totalt ødelagt. 
   
Vindturbiner er og blir grove inngrep i naturen og denne rapporten understreker de katastrofale effektene de kan ha for dyreliv. Når blir den første rovfuglen utryddet som følge av vindturbiner?
Her hjemme er det massive initiativer om å utbygge tusenvis av vindturbiner som allerede har vist seg å ramme Norske rovfugler som Havørn og Hubro. Norges miljøvernforbund oppfordrer norske kommuner il å handle med føre var prinsippet, og vi vil fortsette kampen mot vindturbinene.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :