Publisert: 28.09.2011
NVE har gitt avslag på søknad om konsesjon for 75 vindturbiner
på Sleneset i Nordland. Dette betyr seier til de miljøvernorganisisjonene som i en årrekke har jobbet for å stanse industrien. Norges Miljøvernforbund var en av de første som leverte en sterkt kritisk høringsuttalelse vedrørende vindindustri på Sleneset. 

Norges Miljøvernforbund jubler etter at NVE kategorisk avviser vindindustri på Sleneset i Nordland. NVEs argumenter er i tråd med høringsuttalelsen NMF leverte da saken var til offentlig ettersyn. Hubro (bubo bubo) er en rødlistet art som er svært truet i Norge. -Vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne og andre rovfugler, sier leder jurist og fagansvarlig for rovdyr i NMF.
Vi gratulerer inbbyggerene i Lurøy kommune, både folk og fe med en stor seier for vår felles arv, naturen!
 
Se våre høringsuttalelser vedr. vindkraft:
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :