Publisert: 23.12.2014

De var nesten utryddet, men de store rovdyrbestandene er gledelig nok økende i det nå overbefolkede Europa. De samlede resultatene viser at rovdyrbestandene er på vei tilbake over store deler av Europa, fra de historisk lave nivåene som ble registrert tidlig og på midten av 1900-tallet. Med unntak av jerven, som bare finnes i de mest villmarkspregete deler av de nordiskelandene, opptrer artene nå i tett befolkede områder og i landskap som er kraftig endret, oppstykket og utnyttet av mennesker. Deres leveområder har blitt oppstykket men rovdyrene ser ut til å ha tilpasset seg dette.
@import url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); @import url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
Årsaken til at rovdyrene har vendt tilbake er blant annet en bred støtte til bevaring av artene blant befolkningen, som har blitt fulgt opp med fordelaktige lover, både nasjonalt og internasjonalt flere steder. Store deler av Europa har også vært preget av en lang periode med politisk stabilitet etter andre verdenskrig. Dette viser at deling av landarealer mellom mennesker og rovdyr er mulig. Dessverre har Norge ikke tatt sin del av ansvaret for å opprettholde levedyktige bestander.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :