Publisert: 26.11.2014
 
Den sittende regjering har fått mye kritikk av oss i Miljøvernforbundet med hensyn på fiskeoppdrett, landbrukspolitikk, samferdsel, tilrettelegging for mer snøscooterkjøring, regelverk for offentlige anskaffelser med mer. Men idag er det god grunn til å berømme regjeringen for å ta fatt på dyreplageriet på Finnmarksvidda. Dette dyreplageriet har pågått i åresvis uten at politikerne tidligere har tatt tak i det. Målet til landbruksministeren er å få reintallet ned til det som myndighetene har vedtatt med følgende begrunnelse som vi i Miljøvernforbundet støtter fullt og helt
 
"Fordi dette egentlig handler om at vi skal sikre reinsdyrene vi har i Norge et godt liv. Vi skal sikre at vi har en økologisk bærekraftig næring der dyrene ikke sulter ihjel, sier hun til NRK".
 
Miljødirektoratets rovbase for reinårene 2008 - 2012 har vist at antall rein påvist drept av rovvilt har variert fra kun 478 til 580 pr år. Samtidig har reineierne søkt erstatning for 41402 til 61936 rein påstått drept av rovdyr. Det er her tydelig som NMF også har sett under inspeksjon at det er svært stor dødelighet grunnet for stor reinbestand. Reinbestanden på Finnmarksvidda bør halveres. Myndighetene våre har oppsiktsvekkende nok betalt ut erstatning for over i gjennomsnitt over 20 ganger flere rein enn det som påviselig er tatt av rovdyr. I denne 5 års perioden har utbetalingene for erstatning variert fra 10348 til 13757 rein. For Finnmarksviddas del bør denne bestanden omtrent halveres til 100 tusen rein.
 
Mer om saken på nrk: 
 
Stor fare for at underernært rein vil dø i løpet av vinteren:
 
Reindøden: 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :