Publisert: 29.10.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har merket seg rovdyrnemdas leders uttalelse om at det er nødvendig med ekstraordinære uttak av jerv i Finnmark i vinter for å forsøke å få kontroll på jervebestanden i fylket. Ja, NMF er kjent med at jervebestanden er høyere i fylket enn de bestandsmål Stortinget har satt. Det har sin naturlige årsak i at jerven har god mattilgang på Finnmarksvidda. Dessverre er det slik at det er alt for mange rein på Finnmarksvidda. 
Dette har og får konsekvenser for beitegrunnlaget for reinsdyrene, noe som igjen fører til lavere slaktevekt og dårlig kondisjon hos dyrene. En naturlig konsekvens av stor tilgang på byttedyr er at rovdyrbestandene også ser grunnlag for yngling. Dette ser vi når det er smågnagerår og det er god yngling hos både fjellrev og snøugle. Det er slik naturen fungerer.
 
Miljøvernforbundet mener det feil å iverksette nye yngeldrap på jerv på Finnmarksvidda når det er reindriftsnæringen som er selve grunnlaget for problemet. Miljøvernforbundet vil tro at jervebestanden vil normalisere seg når reintallet på Finnmarksvidda blir redusert.


Miljøvennlig hilsen
Norges Miljøvernforbund
Ørjan Holm
Kontakt 91357125 / orjan@nmf.no
Politisk nestleder

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :