Publisert: 01.09.2014
 
Er det lenge siden du sist så flaggermus? Flaggermus er en dyregruppe de fleste vet eksisterer men som de færreste har sett. Flaggermusa finnes over det meste av landet men er sårbar ved forstyrrelser. I helga 30. – 31. august ble flaggermusnatta arrangert rundt omkring i landet. Flaggermusnatta arrangeres årlig i august måned. Der får du være med på å observere og lære litt om flaggermus. Hvor det arrangeres kan du finne på internett.
Hvis du en kveld er ute og går i en park, langs et tjern eller i nærheten av en kirke eller andre eldre bygninger så skal du se etter flaggermusa. Flaksende rundt lyskilder, rett over skogen eller like over tjernet jakter flaggermusa på insekter. Det er fascinerende å se de presise bevegelsene flaggermusa gjør for å klare å fange insekter. Er du heldig får du se når vannflaggermusa stuper ned mot vannoverflaten tar et innsekt og flyr videre.
 
I Norge finnes det 11 arter av flaggermus som alle tilhører familien glattneseflaggermus. Flaggermus er pattedyr, har pels, føder levende unger og er det eneste pattedyret som aktivt flyr. Vingenes bæreflate består av tynn flygehuden mellom de sterkt forlengede fingrene på forbeina, bakbeina og halen. De fleste artene i Norge får bare en unge. Flaggermus finnes over det meste av landet men den nordligste kolonien finnes i Målselv i Troms. Der finnes det en koloni med nordflaggermus, en art som dominerer i Nord-Norge.                                                                                   
 
Bakgrunnen for at de fleste har så lite kjennskap og kunnskap om flaggermus er at de er vanskelig å studere. Flaggermus er nattaktiv og i mørket er det ikke bestandig like enkelt å skille arter fra hverandre. Dessuten flyr de raskt og vinglete og da er de ikke bestandig lett å få øye på. Selv om flaggermusa ikke er blind, bruker de høyfrekvente lyder og ekko for navigere i luften og i jakten etter insekter. For å klare å lokalisere flaggermusa om natta kan man bruke flaggermusdetektor, et instrument som gjengir flaggermusenes lyder. Når flaggermus kommer flyvende forbi deg kan man høre hvordan den intense lyden øker i frekvens når den nærmer seg. Siden alle arter av flaggermus har forskjellig frekvens på de høyfrekvente lydene, kan man skille de fleste artene fra hverandre ved å bruke flaggermusdetektor. Som alltid i naturen vil det allikevel være nødvendig å kjenne til de ulike arters utbredelse for å være sikker på at man har funnet rett art.

Miljøvernforbundets kurs og konferansesenter på Seletun har skaffet seg flaggermusdetektor.
Der har vi gjennom flere år hatt muligheten til å studere og bli kjent med vannflaggermusa.
Vannflaggermusa er en tallrik art på Seletun og langs Hauglandsvassdraget og ser ut til trives i området. Går man ned på kaia ved naustet kan man en fin sommerkveld få øye på opptil flere vannflaggermus, der de jakter etter insekter. Ved bruk av detektoren kan vi få øye på flaggermusa på et langt tidligere tidspunkt og det har gitt oss mulighet til å studere flaggermusa mer nøye. Det er spennende å se hvor nær flaggermusa egentlig kommer oss mennesker før den endrer kurs og flyr bort igjen.

Flaggermusdetektor er et viktig instrument i vårt arbeid med å øke kunnskapen om vannflaggermusa  blant våre medlemmer og gjester som besøker Seletun. Vannflaggermusa ( Myotis daubentonii) er en vanlig art i Sør-Norge og finnes så langt nordover som i Levanger i Nord-Trøndelag. Arten trives best i løv- og barskogmiljø i tilknytning vann og stilleflytende elver. Vannflaggermusa jakter gjerne like over vannoverflaten og tar insekter både i luften og på vannet. Som dagtilholdssted om sommeren trives de best i hule trær og i bergsprekker. Vinterkoloniene av vannflaggermus består av noen titalls individer. Vannflaggermusa har en kroppslengde på rundt 4-5 cm og kan ha et vingespenn på 24-27 cm. Vannflaggermusa er ikke rødlistet i Norge.

Flaggermus overvintrer gjerne i gamle hule trær, i grotter, nedlagte gruver, i trevegger, på loft kjeller og i pipekledning. Flaggermusa trenger ikke store åpningen for å komme inn og gjør aldri skade på treverk for å komme til. Man skal aldri forsøke å vekke flaggermus i dvale noe som vil medføre at dyret dør. Sommerkolonier av flaggermus i hus består nesten utelukkende av hunner og unger. Ungene blir flyvedyktige etter 3-4 uker og vil før den tid være helt avhengig av morsmelk. Flaggermusa er svært sårbar ved forstyrrelser også i denne perioden.
 
Flaggermusa har ulike kolonier gjennom året avhengig av hvor i landet man er. Det som er viktig er at en ikke ødelegger flaggermusenes mulighet til å finne seg overvintrings- og hvilesteder. Som nevnt trenger de ikke store åpningen for å komme i skjul. Riving av eldre bygninger og kjemisk behandling av skog er tiltak som truer flaggermusa. Har man funnet en koloni må man også se til at katter ikke kommer til da disse enkelt dreper flaggermus.
Har du lyst til å bli mere kjent med flaggermusa i ditt nærmiljø bør du skaffe deg en flaggermusdetektor.  Detektoren vil gi deg en muligheten til å bli kjent med en fasinerende men sårbar dyregruppe. Du kan også sette opp flaggermuskasser for å avhjelpe flaggermusa med sommerboliger. 
 
 
Viste du at:
•    flaggermusene utgjør nær 1/4 av alle verdens pattedyrarter?
•    flaggermus finnes over hele kloden, bortsett fra i Arktis og Antarktis?
•    11 flaggermusarter er påvist i Norge?
•    flaggermusene er de eneste pattedyr som kan fly?
•    europeiske flaggermus ikke lever av blod, som vampyrene , men kun lever av insekter?
•    en flaggermus kan spise over 3000 insekter på en natt?
•    hos de fleste av våre flaggermusarter får hver hunn bare en unge i året?
•    noen flaggermus kan bli over 30 år gamle?
•    dvergflaggermusa er så liten at tre individer får plass i et fyrstikkeske?
•    flaggermusene er fredet etter norsk lov?

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :