Publisert: 07.07.2014
 
Miljødirektoratets rovbase for reinårene 2008 - 2012 har vist at antall rein påvist drept av rovvilt har variert fra kun 478 til 580 pr år. Samtidig har reineierne søkt erstatning for 41402 til 61936 rein påstått drept av rovdyr. Det er her tydelig som NMF også har sett under inspeksjon at det er svært stor dødelighet grunnet for stor reinbestand. Reinbestanden på Finnmarksvidda bør halveres. Myndighetene våre har oppsiktsvekkende nok betalt ut erstatning for over i gjennomsnitt over 20 ganger flere rein enn det som påviselig er tatt av rovdyr. I denne 5 års perioden har utbetalingene for erstatning variert fra 10348 til 13757 rein. For Finnmarksviddas del bør denne bestanden omtrent halveres til 100 tusen rein.

 
 
 
Av Øystein Bønes

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :