Publisert: 15.05.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har over en årrekke vært svært skeptisk til reindriftsnæringens stadige påstander om at rovdyra fører til store problemer for næringen. Man får stadig høre om rene rovdyrmassakre i reinflokken. NMF har i alle år påstått at det er dårlige beiteforhold som følge av et alt for stort antall rein på Finnmarksvidda som har vært den egentlige årsaken til reindøden på Finnmarksvidda. Dette har selvsagt reindriftsnæringen blankt avvist.
Ifølge reindriftsnæringen selv døde rundt 75000 reinsdyr på Finnmarksvidda i 2013. De fleste er i følge reindriftsnæringen tatt av rovdyr, noe som må ansees som en skikkelig bløff. Etter kraftig regulering og nedskytning av rovdyr i Finnmark, etter påtrykk fra bl.a reindriftsnæringen må det være betydelige sultne og store rovdyr som har tatt fore seg i reinflokken.

Sannheten er heller den at reindriftsnæringen har alt for mye rein på Finnmarksvidda. Mesteparten av de reinsdyr som har dødd på Vidda har omkommet av sult. Dette har vært hovedårsaken til denne reindøden i mange år.
Dette er også støttet av forskere og Riksrevisjonen.
At reindriftsnæringen ønsker å gi skylden på rovdyra for denne mangeårige dyremishandllingen er fullstendig uakseptabelt. Rovdyra er ikke og har ikke vært noe større problem for reindriftsnæringen. De trengs for å ta hånd om døde og døende reinsdyr. Å skylde på rovdyra for tap av reinsdyr forårsaket av dårlig beiteforhold er direkte svindel. Dette er en skam for næringen.

Miljøvernforbundet krever at uttaket av rovdyr reduseres på Finnmarksvidda. De er ikke noe problem for reindriftsnæringen. Rovdyra trengs for å ta hånd om døde og døende reinsdyr som følge av reindriftssnæringens vanstell av dyreholdet. Man skal ikke ha flere dyr enn det man kan fø opp på et forsvarlig vis. Reindriftsnæringens anklager mot rovdyrene som skadevolder på reinsdyr er rein svindel. Dette er en skam for næringen.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :