Publisert: 21.06.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at også forskningen til NINA, kan bekrefte det NMF har påstått i mange år. Det svindles med rovdyrerstatningen! Rovdyrene får skylden for tap av budskap på beite, enten det gjelder rein eller sau. Iløpet av de 20 siste årene NMF har jobbet med miljøvern og forvaltning av rovdyr har vi flere ganger krevd stans i svindelen med rovdyrerstatning. Spesielt reindriftsnæringen har utmerket seg med å komme med rovdyrtap som ligger langt over det som man kunne forvente av de rovdyr som man kjente til i de ulike regionene.
Miljøvernforbundet har hele tiden sett på antall rein og utarmede beiter som det største problemet for reindriftsnæringen på Finnmarksvidda. Dårlig kondisjon hos reinen fører til økt dødelighet og svakere kalver. Tiltross for masse prat både fra reindriftsnæringen, forvaltning og politikere har ikke reintallet på Finnmarksvidda gått ned.
Miljøvernforbundets påstander har hele tiden blitt avvist av næringen, men NMF ser nå at vi har hatt rett hele tiden.

Det er for øvrig en kjensgjerning at rein og sau blir tatt av rovdyr som gaupe, jerv, bjørn og kongeørn, men antallet rovdyrtatte reinsdyr og sau er langt fra det som er reelt.

For nærmere informasjon kontakt:
Politisk nestleder Norges Miljøvernforbund Ørjan Holm tlf: 91357125.

Miljøvennlig hilsen
Ørjan Holm

Politisk nestleder

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :