Publisert: 18.12.2012
 
Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med at Miljøvernministeren har omgjort Rovvilitnemndas vedtak om lisensfelling av streifulv i Troms og Finnmark.
 
Ulv på vandring fra Russland og Finland er svært viktige for den Sør-Skandinaviske bestanden av ulv da disse vil kunne bidra med viktig nytt genetisk matriale. Det er derfor svært viktig at ulven får vandre fritt gjennom Troms og Finnmark.
Rovviltnemnda hadde tidligere i høst vedtatt en lisensfelling av inntil 4 ulv for 2012 og 2013.

Miljøvernforbundet ser det som svært viktig at det ikke blir gitt blankofullmakt på felling av rovdyr når disse ikke har gjort vesentlig skade på rein eller sau.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :