Publisert: 10.10.2012
Norges Miljøvernforbund har anmeldt jegeren som skjøt mot ulv. Ulven synes å være skadeskutt og er i skrivende stund enda ikke funnet. Jegeren synes å være så ”skyte-/drapskåt” at tanken på at ”viltet ikke skal utsettes for unødige lidelser”, bevisst overses eller ignoreres. Alternativet er at jegeren har så dårlige kvalifikasjoner at han ikke burde ha rett til å drive lisensjakt på ulv overhode.
En jeger i et jaktlag som posterte i forbindelse med elgjakta i Stor-Elvdal i Hedmark skjøt mot en ulv rundt klokka 09.00 - 09.30 søndag 07.10.2012. Det ble søkt etter ulven i området søndag. Både jaktlaget og personell fra Statens Naturoppsyn har deltatt i søket. Det ble funnet blod på skuddplass og jegerne skal ha fulgt et blodspor over en avstand på rundt 350 meter. Lenger klarte man ikke følge sporet og det har ikke lyktes å finne flere spor etter ulven. I skrivende stund er fortsatt ikke ulven funnet ulven.

Viltets – her ulvens - rettighet til human avlivning, er tydelig presisert i Viltlovens § 19. Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.
 
Dyrevelferdsloven forsterker den tankegang som ligger til grunn for viltlovens bestemmelser. Det presiseres i denne at dyr har egenverdi og skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger. Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det antas at jegeren som skjøt ulven er registrert for å kunne drive lisensjakt på ulv. Skulle så IKKE være tilfellet må dette betraktes som en særdeles skjerpende omstendighet.

Norges Miljøvernforbund krever forholdet etterforsket og anmelder jegeren for brudd på viltlovens § 19 og Lov om dyrevelferd §§ 1,3 og 20 og krever ham straffet.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :