Publisert: 26.09.2012
Norges Miljøvernforbund, som anmeldte forholdet, er godt fornøyde med at den tiltalte bonden, John Arne Kløfta i fra Nes i Akershus i dag, i Øvre Romerike tingrett, ble funnet skyldig i overtredelse av naturmangfoldlovens §75 første ledd, jf. andre , jf §15 første ledd og dømt til ubetinget fengsel i 120 dager. I tillegg til fengselsstraff ble han også fradømt retten til å kunne drive jakt og fangst innenfor et tidsrom på 2 år. Våpenet som ble benyttet til å felle ulven ble besluttet inndratt.
Norske domstoler har ikke behandlet nødverge knyttet til felling av ulv siden 1993, og Norges Miljøvernforbund har lenge jobbet for at ulovlige ulvedrap skal avdekkes og de ansvarlige dømmes. Miljøvernforbundet er derfor glade for at ubetinget fengsel i 120 dager ble resultatet.
 
NMF finner imidlertid at fradømmelse av retten til å drive jakt og fangst i 2 år med inndragning av våpenet er alt for kort. Dette er ikke avskrekkende nok og gir ikke den ønskede preventive virkning. Norges Miljøvernforbund mener at minimum 5 år burde vært fastsatt!

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :