Publisert: 06.09.2012
Nyere forskning fra Havforskninga har vist at bestanden av kongekrabbe langs Finnmarkskysten har blitt mindre. Intensivt fiske etter hannkrabber og reduksjon i mattilgangen har vist seg å få konsekvenser for hele bestanden. «Gledelig», sier politisk nestleder Ørjan Holm.
Foto: Flickr JorgeBRAZIL
 
Forsker ved Havforskninginstituttet i Tromsø Ann Merete Hjelset dokumenterer i sin doktorgradsavhandling at kongekrabben langs Finnmarkskysten har blitt mindre fruktbar i løpet de siste 10 årene. Fisket etter store hankrabbe har påvirket bestanden av hunkrabber. I forbindelse med parringen må hunkrabben skifte skall og vil i den perioden være sårbar for predatorer og vil da være avhengig av en stor hann for beskyttelse av seg selv og eggene. Når antallet store hanner går ned vil også predasjon på hunkrabber i skallskifte gå opp, noe som igjen vil påvirke den totale formeringen hos kongekrabben.

Kongekrabben er en alteter og har siden den for alvor vandret inn i norske farvann påvirket bunnfaunaen i langs Finnmarkskysten. Endring i næringstilgangen hos kongekrabben bidrar også til å redusere formeringsevnen til krabben.

NMF har, siden krabben for alvor vandret inn i norske farvann, arbeidet for et åpent fiske etter krabbe langs hele kysten. I foregår det et regulert fiske etter kongekrabbe i Øst-Finnmark mens det vest for Magerøya foregår et delvis åpent utrydningsfiske. NMF betrakter utrydningsfisket etter krabbe som delvis åpent fordi fiskerimyndighetene fortsatt stenger ute de store effektive fangstfartøyene fra å fiske i fjordene. Utrydningsfisket etter kongekrabbe har til tross for dette bidratt til å redusere bestanden på en positiv måte.

NMF forventer at utrydningsfisket styrkes ytterligere slik at bestanden av kongekrabben langs kysten av Troms og Finnmark reduseres til et minimum.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :