Publisert: 06.09.2012
Foto: Wikipedia - Dave PapeVillsvinet levde tidligere naturlig i norsk fauna før det ble utryddet. Miljøvernforbundet krever at arten fjernes fra Artdatabankens svarteliste over fremmede arter og får muligheten til å reetablere seg i vår fauna.
Foto: Wikipedia - Dave Pape
 
Villsvinet må sies å være et urnorsk dyr. Villsvinet levde naturlig i Norge fram til det sannsynligvis ble utryddet ved jakt for om lag 2500 år siden.

Villsvinet(Sus scrofa) finnes i dag naturlig i alle nordeuropeiske land foruten Norge. Streifdyr har imidlertid vært observert på grensen mot Sverige flere ganger, der også flere dyr er skutt på norsk side. Til tross for villsvinets forhistorie i Norge har myndighetene valgt å betrakte villsvinet som en fremmed og dermed uønsket art i Norge. Miljøvernforbundet mener imidlertid at dette er feil og at villsvinet har livets rett i Norge. Villsvinet, som potensiell skadegjører overfor landbruket og smittekilde for en rekke dyresykdommer har vært noen av argumentene mot reetablering. Arten har tidligere levd naturlig i norsk fauna og bør derfor gis en mulighet til å reetablere seg. Villsvinet må fjernes fra Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter.

Villsvinet er en alteter med en fantastisk luktesans. Ved å rote i jorda med det kraftfulle trynet finner de mat der andre ikke kommer til. Sopp, korn, frukt, rotfrukter, grønnsaker, nøtter, plantevekster, egg, fugl og smådyr er noe av dietten. Villsvinets adferd med å rote i jorden kan være gunstig for jordsmonnet, men også ødeleggende for en rekke plantearter.

Arten kan leve i flokker på opptil 100 dyr, men en normal størrelse på flokken ligger på rundt 20 dyr. Purka kan få opptil 12 unger (normal kullstørrelse er 4-8 unger) annen hvert år avhengig av næringstilgangen i leveområdet. Voksne villsvin i Skandinavia har ingen andre naturlige fiender enn ulven, mens villsvinungene kan bli tatt av andre rovdyr. Villsvinet er ikke aggressive men kan som andre dyr angripe om de føler seg truet eller vil beskytte unger. Villsvinet er svært tilpasningsdyktig men trives best i områder med en gjennomsnitts-temperatur på over 10 grader og lite snø.

Miljøvernforbundet mener at gjeninnføring av villsvinet i vår fauna vil berike det biologiske mangfoldet.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :