Mens tiger og snøleopard vises flittig av National Geographic, virker den kritisk truede (CR) ulvestammen i Norge å ha gått folk hus forbi. Norge har gjennom bernkonvensjonen et internasjonalt ansvar for å beskytte ulven, til den har nådd et genetisk bærekraftig nivå. Dette nivået er ikke oppnådd. NMF har påklaget avgjørelsen til statsadvokaten. Les påklagelsen i artikkelen.
Like før lisensjakten på ulv startet i november, ble det presisert fra Miljøverndepartementet at ulvene i Julussa ikke skulle felles. Det ble bestemt, at for å være på den sikre siden, ble ulvesonen utvidet med en buffersone. Dette ble gjengitt i medier en rekke ganger ukene før jakten. Jegeren som skjøt ulven mener at hunden hans var truet, noe Norges Miljøvernforbund på det sterkeste avviser som hjemmel for å skyte mot den truede arten. Nødvergerett for hund er ikke lovfestet, ennå. NMF er glad for at politiet konkluderer med at handlingen var straffbar, men undres over påtaleunnlatelsen. Konfliktnivået i forvaltningen av ulv er så høy at det i våre øyne virker påkrevd med kraftige reaksjoner når noen går ut over spillereglene. Det er i våre øyne lite sannsynlig at jegeren ikke visste at han befant seg i vernesonen for ulv, og dermed må det sees slik at jegeren visste hvilken risiko han utsatte hunden for. En jeger med hund i dette område må antaes å være svært opptatt av nødvergeretten for hund, og dermed er det også sannsynlig at han visste at denne pr. dags dato ikke er lovfestet.
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :