Publisert: 14.12.2011

Norges Miljøvernforbund må IGJEN klage på Fylkesmannen i Hedmark for fellingstillatelse på ulv.

Det ER allerede stående lisensfellingstillatelse på 3 ulv i Hedmark – utenfor ulvesonen med buffersone. Lisensfelling skal være skademotivert. Likevel gir Fylkesmannen i Hedmark skadefellingstillatelse i samme område! Dette er HÅPLØS rovdyrforvaltning.

Norges Miljøvernforbund krever at vedtak om utvidet fellingstid for betinget skadefelling av ulv i Elgå reinbeitedistrikt i Engerdal trekkes tilbake umiddelbart.

Utvidelsen av fellingstiden er gitt på bakgrunn av sporing av en ulv. Det har ikke vært registrert noen skade på dyr siden 19.11. 2011. I henhold til tidligere vedtak skulle jakten vært avviklet, 08.12.2011. kl.12.00. Norges Miljøvernforbund har registrert at fellingstiden er utvidet for minst tredje gang.

Norges Miljøvernforbund finner Fylkesmannens vurdering og begrunnelse for utvidelsen av fellingstid både unødvendig og svært provoserende.

En enkelt sporing av en ulv, uten et eneste skadetilfelle som knyttes til observasjonen, kan ikke/skal ikke gi grunnlag for felling /utvidelse av fellingstid. Det er forøvrig også en direkte unødvendig tillatelse ettersom det er ”gyldig lisensfellingstillatelse på 3 ulv i  Hedmark utenfor ulvesonen med buffersone!

Fylkesmannens saksbehandling er derfor direkte uansvarlig. Det bidrar på alle mulige måter til å ØKE KONFLIKTNIVÅET omkring ulv i Norge.

Det synes å være en bevisst utvidelse av lisesjakten ettersom full kvote fortsatt gjenstår. At det er allerede er tatt ut to ulv å svensk side, burde indikere vesentlig lavere risiko for skade i området og ikke tas til inntekt for det motsatte Vedtaket er, ettersom det er tredje gang  det utvides i tid uten nye skader, svært provoserende overfor naturverninteresser.

Ulven er i utgangspunktet totNorges Miljøvernforbund krever at vedtak om utvidet fellingstid for betinget skadefelling av ulv i Elgå reinbeitedistrikt i Engerdal trekkes tilbake umiddelbart.

 

Utvidelsen av fellingstiden er gitt på bakgrunn av sporing av en ulv. Det har ikke vært registrert noen skade på dyr siden 19.11. 2011. I henhold til tidligere vedtak skulle jakten vært avviklet, 08.12.2011. kl.12.00. Norges Miljøvernforbund har registrert at fellingstiden er utvidet for minst tredje gang.

Norges Miljøvernforbund finner Fylkesmannens vurdering og begrunnelse for utvidelsen av fellingstid både unødvendig og svært provoserende. En enkelt sporing av en ulv, uten et eneste skadetilfelle som knyttes til observasjonen, kan ikke/skal ikke gi grunnlag for felling /utvidelse av fellingstid. Det er forøvrig også en direkte unødvendig tillatelse ettersom det er ”gyldig lisensfellingstillatelse på 3 ulv i  Hedmark utenfor ulvesonen med buffersone!

 

Fylkesmannens saksbehandling er derfor direkte uansvarlig. Det bidrar på alle mulige måter til å ØKE KONFLIKTNIVÅET omkring ulv i Norge. Det synes å være en bevisst utvidelse av lisesjakten ettersom full kvote fortsatt gjenstår. At det er allerede er tatt ut to ulv å svensk side, burde indikere vesentlig lavere risiko for skade i området og ikke tas til inntekt for det motsatte Vedtaket er, ettersom det er tredje gang  det utvides i tid uten nye skader, svært provoserende overfor naturverninteresser.

 

Ulven er i utgangspunktet totalfredet/rødlistet, men blir altså tillatt jaktet på av rovdyrforvaltningen i Hedmark, fordi man har sporet en.

 

Vi gjentar igjen, på bakgrunn av det ulvehat som uomtvistelig finnes i de vedtatte jaktområder og med den kjensgjerning friskt i minne, at over 100 ulv ulovlig er tatt av dage de siste ti år, krever Norges Miljøvernforbund at skadefellingsvedtaket oppheves umiddelbart. Det kreves videre oppstettende virkning i forhold til vedtaket. Sannsynligheten er ellers svært stor for at en (eller flere) ulv har måttet bøte med livet lenge før saksbehandling og eventuell klagefrist er utgått.

 

Det forventes en umiddelbar tilbakekallelse av eventuelle jaktlag som måtte være ute.

 

Norges Miljøvernforbund vil gjøre sitt ytterste for å redde ulven som bestand og krever derfor at Fylkesmannen i Hedmark respekterer egne og overordnede myndigheters vedtak. Norges Miljøvernforbund presiserer at lisensfelling – slik det allerede er vedtatt - er en skademotivert felling og MÅ benyttes her.

alfredet/rødlistet, men blir altså tillatt jaktet på av rovdyrforvaltningen i Hedmark, fordi man har sporet en.

 

Vi gjentar igjen, på bakgrunn av det ulvehat som uomtvistelig finnes i de vedtatte jaktområder og med den kjensgjerning friskt i minne, at over 100 ulv ulovlig er tatt av dage de siste ti år, krever Norges Miljøvernforbund at skadefellingsvedtaket oppheves umiddelbart. Det kreves videre oppstettende virkning i forhold til vedtaket. Sannsynligheten er ellers svært stor for at en (eller flere) ulv har måttet bøte med livet lenge før saksbehandling og eventuell klagefrist er utgått.

 

Det forventes en umiddelbar tilbakekallelse av eventuelle jaktlag som måtte være ute.

 

Norges Miljøvernforbund vil gjøre sitt ytterste for å redde ulven som bestand og krever derfor at Fylkesmannen i Hedmark respekterer egne og overordnede myndigheters vedtak. Norges Miljøvernforbund presiserer at lisensfelling – slik det allerede er vedtatt - er en skademotivert felling og MÅ benyttes her.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :