Publisert: 22.10.2010
Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer på at det er åpnet for helikopterjakt på ulv på Finnmarksvidda. Ulven skal iht. til forvaltningsplanen ikke få anledning til å etablere seg i reinbeiteområder men vi er nødt til å være åpne for at ulven kan vandre gjennom området. Ulven som i dag befinner seg i Øst-Finnmark har gjort noe skade på reinen, men NMF mener jakt er feil strategi i denne saken.
 
Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å bevare ulven. Dette betyr at terskelen for jakt bør være langt høyere enn et 20-talls drepte reinsdyr.

Når nå Direktoratet for Naturforvaltning(DN) har åpnet for helikopterjakt på ulven ber vi DN bytte ut kulene med bedøvelse og i stedet flytte ulven sørover til den Sør-Skandinaviske bestanden. Med god erfaring fra merking av ulv på Østlandet tidligere bør dette ikke være noe problem.

NMF krever at DN bedøver ulven og frakter den sørover til den Sør-skandinaviske bestanden. Bestanden på Østlandet og i Sør-Sverige trenger sårt nytt genmateriale.

NMF krever at DN tar ansvar og bidrar til å øke det genetiske mangfoldet hos ulvebestanden i Sør-Skandinavia.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :