Her er du:
Publisert: 04.11.2014
 
Miljøvernforbundet forventer at regjeringen tar faglige råd fra blant annet Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet til følge og dermed avslår søknaden til Nordic Mining om å forurense Førdefjorden med gruvedriftavfall. Det er flere truede arter som vil få ødelagt sitt leveområde om det tillates dumping av gruveavfall her. Arter som ål, blålange og pigghå. 
Etter dumpingen av gruveavfall i Bøkfjorden fra Sydvaranger gruve begynte har all fisk i dypere lag forsvunnet. Man har nå kun igjen litt laks i overflatelagene. Miljøvernforbundet vil imidlertid påpeke at vi ikke stoler på Miljødirektoratets analyse av at partikkelspredningen vil bli marginal utover deponiområdet. Slike teoretiske modeller har pleid å vise seg å slå feil ved flere anledninger. Føre var hensynet tilsier at dette må ses på som en betydelig risiko. Miljøvernforbundet forventer nå at regjeringen tar faglige kunnskapsbaserte råd tilfølge, - itråd med hva regjeringen har sagt den skal gjøre og dermed endelig avslår søknaden til Nordic Mining.
 
Miljødirektoratets uttalelse kan leses her: 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :