Her er du:
Publisert: 14.10.2014
 
Sjøørretten er i ferd med å utryddes. For sjøørretten som oppholder seg mye lenger inne i fjordene enn laksen er det umulig å overleve med slike mengder lakselus. Miljøvernforbundet vet at lusepåslaget i oppdrettsanleggene grovt underrapporteres. Dette for å slippe pålegg om nedslaktning. Lusene spiser av fiskens skinn og blod. Flere har sett fisk der både rygg og halefinnene er mer eller mindre oppspist av lus i år. Soppinfeksjoner er også en følge av sårene. 
Miljøvernforbundet vet at lusepåslaget i oppdrettsanleggene grovt underrapporteres.Økende resistens mot de giftige avlusingsmidlene gjør at den eneste reelle og miljømessig akseptable løsningen på problemet er at det enten legges ned eller legges om til tette anlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet.

Les mer om saken på Norsk institutt for naturforskning hvor man kan se undervannsfilm i artikkelen der forsker Bengt Finstad sier at noe må gjøres hvis man skal kunne fiske sjøørret i framtiden:
http://nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/3454/Slar-alarm-for-sjoorreten.aspx
På tross av at nær sagt alle statlige faginstanser advarer mot videre vekst i havbruksnæringen, fortsetter næringen å vokse:
http://oppdrett.wordpress.com/2014/10/13/opprop-for-villaks-og-sjoorret-pa-riktig-grunnlag/
 
Mer om saken på følgende artikler: 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :