Her er du:
Publisert: 18.01.2014

 

Norges Miljøvernforbund (NMF) har gått igjennom forslag til planprogram for kystplan Midt - og Sør- Troms og har følgende kommentarer og presiseringer.
 
Når det skal utarbeides et planprogram for kystplan Midt - og Sør-Troms er det viktig at de som utarbeider dette planprogrammet og senere kystplan tilegner seg den kunnskapen som finnes om de ressursene som finnes i planområdet og de konsekvenser blant annet oppdrettsnæringen har hatt for den marine fauna og kystfisket langs kysten.   
NMF vil trekke frem oppdrettsnæringen spesielt siden dette er en næring som har vokst voldsomt 20-30 årene. Dette har skjedd på bekostning av kystfisket og i mange tilfeller friluftslivet langs kysten. I Troms som i landet for øvrig. Bruk av ulike medikamenter har iløpet av årene også fått konsekvenser for de marine økosystem som finnes langs kysten.
 
Tiltross for at det har skjedd en rivende utvikling innen de forurensede virksomheter i Norge synes det slik at oppdrettsnæringen har sneket seg unna det meste. Oppdrettsnæringen står i dag for enorme utslipp av organisk materiale langs kysten som har store konsekvenser for både fiskerier og øvrig marin fauna langs kysten. Ikke få kystfiskere og fritidsfiskere har fått ødelagt fisketuren etter å ha fått forsprengt sei. Dette er uakseptabelt.
NMF oversender med denne uttalelsen vår faktarapport om norsk fiskeoppdrett. Denne faktarapporten gir et bilde av noen av de konsekvenser oppdrettsnæringen har for kysten vår. 
 
NMF ber om at det i planprogrammet også blir vurdert bruk av tette, lukkede og flytende oppdrettsanlegg, også presentert i faktarapporten. Dette er fremtidens oppdrett. En slik løsning vil fjerne rømming, forurensing og sykdom som problemstilling for oppdrettsnæringen.
 
Det meste av det rapporten presenterer er kjent for både forvaltning og næring, men det virker som at hverken oppdrettsnæringen eller forvaltningen ønsker å diskutere oppdrettsnæringens bakside. Alle våre påstander i rapporten er dokumenter med direkte referanser til kilden.
 
NMF ber om at planprogrammet tar spesielt hensyn til kystfisket i kommunene. NMF ber også at det i planprogrammet blir satt en grense/nivå på hvor mye fiskeoppdrett det skal være i det enkelte fjordsystem Det skal ikke være ubegrenset vekst i næringen og det er heller ikke plass til en ubegrenset vekst i næringen i planområdet.
 
 


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :