Her er du:
Publisert: 09.11.2012
Regjeringen ønsker en ordning med grønne konsesjoner der det skal stimuleres til utvikling av tekniske løsninger som en drivkraft for positiv endring i næringa. Spesielt skal det settes fokus på rømming og lakselus.
Regjeringen ønsker en ordning med grønne konsesjoner der det skal stimuleres til utvikling av tekniske løsninger som en drivkraft for positiv endring i næringa. Spesielt skal det settes fokus på rømming og lakselus.

Norges Miljøvernforbund er positiv til at Regjeringen har innsett at det er nødvendig med endringer innen for dagens fiskeoppdrett.
Dagens fiskeoppdrett er en miljøversting langs kysten med mye rømming, uakseptable høye nivå av lakselus og store utslipp av organisk materiale. Dagens fiskeoppdrett er en trussel mot både fiske og bunnfauna i de fjorder de er etablert.

Miljøvernforbundet har over flere år forsøkt å gi Fiskeriministeren løsningen på fremtidig miljøvennlig oppdrett:
Oppdrett av fisk i havbaserte lukkede anlegg der vannet hentes fra 50 meter eller dypere og med oppsamling av forspill og annet organisk materiale.

Dette er den eneste miljøvennlige og bærekraftige løsningen som finnes for fremtidens fiskeoppdrett.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :