Her er du:
Publisert: 02.11.2012
Forskere etterlyser alternativ plan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og ønsker å forske på et utvalg av fisk med motstandsevne mot parasitten. NMF har i lang tid argumentert for resistensavl som alternativ til rotenon, hvor en kultivert seleksjon kan fremskynde en utvikling av motstandsdyktige laksestammer.
Ifølge en artikkel i Aftenposten, sier Nofima at det er behov for en alternativ strategi mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i store vassdrag der parasitten ikke kan bekjempes med giften rotenon. Nofima argumenterer for dette i et brev til Direktoratet for naturforvaltning (DN) og inviterer DN til et praktisk og faglig prosjektsamarbeid for å undersøke motstandsevnen til Gyro hos et naturlig utvalg av fisk.
 
NMF ønsker denne forskningen velkommen, og har tidligere stilt spørsmål om hvorfor forslag til alternativ behandling har blitt avvist. NMF mener at rotenon «behandling» burde stoppes overalt og byttes ut med alternative behandlingsformer.
 
Tidligere forskning fra Drammenselva har vist at enkelte laksestammer er motstandsdyktige mot parasitten. Ved hjelp av resistensavl kan denne utviklingen fremskyndes og være et bedre alternativ enn rotenon. Nofima mener at særlig Driva og Drammenselva er aktuelle vassdrag for mer forskning. Det er dessuten planlagt rotenonbehandling av Driva, noe som NMF advarer på det sterkeste mot.
 
Gyrodactylus salaris har vært påvist i 46 vassdrag fram til 2008. På store elver med nedslagsfelt over 500 kvadratkilometer, er kun en av sju rotenobehandlede elver fri for Gyro. Hele økosystem går tapt ved rotenonbehandling, sammen med viktig genetisk variasjon. Livet i behandlede vassdrag endres for alltid. Ikke minst er rotenon svært kostbart, både for myndighetene og lokalsamfunn som mister inntekstkilder som følge av at laksen forsvinner. Det er derfor grovt misvisende av myndighetene å hevde at rotenonbehandlingene har vært vellykkede.
 
Resistensavl bør betraktes som et mer miljøvennlig og rimeligere løsning enn rotenon. Rotenon er og forblir en miljøkatastrofe uten sidestykke, og må stanses!
 
Kilder:
- Forskere etterlyser alternativ plan mot lakseparasitt, Aftenposten (les mer).
- Gyrodactylus. Miljøvennlig løsning av problemet med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Brosjyre, Norges Miljøvernforbund.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :