Her er du:
Publisert: 01.11.2012
Brønn er forurenset med rotenon etter "behandlingen" av Fustavassdraget, melder Helgenland Arbeiderblad den 22.10. Ved en tilfeldighet oppdaget en av beboerne i nærområdet at drikkevannskilden hans ble forgiftet med rotenon. Dette er svært alvorlig, da forskning viser at eksponering av rotenon dreper hjerneceller og kan utløse fysiske symptomer i hjernen tilsvarende Parkinsons syndrom dersom doseringen er høy nok. I Vefsn er det overvekt av private brønner; hvor mange andre der ute kan være forgiftet med rotenon?
– Jeg har varslet om brønnen tidligere og det var avklart at doseringen skulle avsluttes nedenfor der den står, sier vedkommende til avisen. Det skjedde altså ikke. Målinger lørdagen etter viste en konsentrasjon på 1,02 ppm (1,02 liter rotenon pr. 1 million liter vann), og målingene kom til å fortsette til det ikke ble påvist mer.

I tillegg til at rotenonen kan trenge inn i brønner, er det er også rimelig å tro at mennesker vil kunne få i seg rester av blandingen vil gjennom f.eks fisk, bær og sopp som spises. Innholdet i rotenonblandingene inneholder giftstoffer som påfører en rekke skader på mennesker, og eksponering innebærer fare for å utvikle skader tilsvarende Parkinsons syndrom.

I Vefsn syntes det å være overvekt av private brønner, og det var derfor totalt uforsvarlig å sette i gang rotenonutslipp uten å ha kontroll og oversikt over drikkevanns-ressursene. Denne saken viser at til tross for at drikkevannskilden ble opplyst om på forhånd, har systemet sviktet grovt.

Dette er noe av bakgrunnen for at NMF tidligere har krevd rotenonbruk stanset inntil myndighetene har oversikt og kontroll på vannstrømmen til brønnene i nedslagsfeltet til vassdrag. Hvor mange andre brønner er forgiftet? NMF oppfordrer beboere langs vassdrag behandlet med rotenon til å være ytterst varsomme!


Kilde: Rotenon i brønnen Helgeland Arbeiderblad: http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article6300761.ece

NMF: Miljøskandalen i Furstavassdraget http://www.nmf.no/index.aspx?pageId=14&articleId=2961&news=1

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :