Her er du:
Publisert: 16.08.2011
Rotenon innebærer fare for å utvikle skader tilsvarende parkinsons syndrom. Tar helseministeren vår sjansen på å tillate forgiftning av drikkevann?
Norges Miljøvernforbund krever i alle fall stopp i rotenonutslipp I Vefsnregionen inntil myndighetene har oversikt og kontroll på  vannstrømmen til brønnene.
Det er nødvendig å ha oversikt over hvem som er tilkoblet til offentlig drikkevannsforsyning og hvem som får vann fra private brønner. I Vefsn synes det å være overvekt av private brønner, og det vil derfor være totalt uforsvarlig å sette igang rotenonutslipp uten at man har kontroll og oversikt over drikkevannsressursene.

Forskning viser at eksponering av rotenon dreper hjerneceller og utløser fysiske symptomer i hjernen tilsvarende parkinson´s syndrom;

I forskningsarbeider har rotter fått rotenon intravenøst i 1 til 5 uker. De fikk da skader i hjernen tilsvarende det en finner hos pasienter med parkinsons syndrom. Dette er skremmende da parkinsons er et veldig skadelig syndrom og er den mest vanlige nevrologiske skade som oppstår hos mennesker etter alzheimers.

I Norge er det anslagsvis ca 1% i gruppen 50-70 år, økende til drøye 3 % ved alder over 85 år som rammes av parkinsons symptomer. Hvorav gradvis redusert evne til å bevege alt fra armer og bein kontrollert til ansiktsmimikk er blant kjennetegnene.

Dette faremomentet kommer i tillegg til en rekke andre giftstoffer som inngår i rotenonblandingene. Rotenonblandinger er reelt sett petroleumsblandinger.

Det er villedende markedsføring å kalle blandingen for rotenon. Ved å se på hva disse såkalte rotenonblandingene inneholder går det tydelig fram at det er en petroleumscocktail tilsatt litt rotenon.

Innhold i såkalt rotenonblanding;
Rotenone 5 % ,
Naftalene 9,9 % ,
trimethylbenzen 1,7 % ,
Acetone inntil 7,5 %
Emulsifier 1: 1,5 % ,
Emulsifier 2: 4,5 % ,
Aromatisk petroleum solvent skal ikke overstige 80 %.

Når NMF går imot bruk av rotenon av hensyn til biomangfold er det på
bakgrunn av disse stoffenes skadevirkninger på miljøet. Vi vil derfor i det
påfølgende vise til skadevirkningene til noen av disse stoffene.


Rotenon

Giften spres i vannet og blokkerer fiskens oksygenopptak. Rotenon er et vegetabilsk insektmiddel som utvinnes fra røttene av planteslekten Derris. Ingen plantevernmidler som er tillatt brukt i det norske landbruket i dag, inneholder rotenon. Død fisk kan uten risiko spises av mennesker, men fisken vil ofte ha en ubehagelig lukt fra det dispergeringsmiddelet som brukes for å få rotenon til å løses i vann. I tillegg har mus som har fått rotenon fått symptomer ala parkinsons syndrom.

Trimethylebenzen
Er et hydrokarbon med formelen C6H3(CH3)3. Dette stoffet skader vannlevende organismer. Stoffet kan irritere huden, gjøre den irritabel og rød. Medfører smerte i øynene og kan forårsake at man blir trøtt og forvirret. Kan også føre til hodepine.
Muligens kan stoffet forårsake andre symptomer som angst, nervøsitet, astmatisk bronkitt og leverforandringer i følge handbook of green chemicals Trimethylbenzen brukes i impregnering av treverk, white spirit, pestisider
(sprøytemidler), avfettingsmidler, blekemidler, parfymer, skjerm rensemidler, sko impregnering.
Trimethylbenzen kan forårsake magesmerter, kvalme, diaré, nyrebetennelse, symptomer på løsemiddelskader, svette tokter, svimmelhet, irritasjon av slimhinner, hodepine, tretthet etc.

Naftalene
Er et aromatisk hydrokarbon C10H8, hvitt krystallinsk stoff. Naftalen er et viktig utgangsstoff i kjemisk industri, og har en karakteristisk lukt, er antiseptisk, blir bl.a. også brukt i skålene på pissoarer og som møllkuler. Møllballer laget med naftalen er giftige og høye nivåer av eksponering kan forårsake kvalme, oppkast, diaré, blod i urin og gulsott som er gulalktig utseende på huden. Naftalen dreper også røde blod celler. Naftalenforgiftning ødelegger de røde blodcellene slik at de ikke bliristand til å frakte oksygen i blodet.
Naftalen har også vært knyttet til nese kreft.

 
Aceton (CH3)2CO
Aceton er en gjennomsiktig brennbar væske. Brukes mye i rengjøringsmidler pga at det er godt oppløselig i vann. Årlig produseres det over 3 millioner tonn. Acetone produseres naturlig i kroppen.

Konklusjon

Norges Miljøvernforbund synes det er totalt uforsvarlig at myndighetene våre med vilje forurenser vassdrag med en blanding av kreftfremkallende stoffer som også kan forårsake parkinsons syndrom symptomer.  Helsemyndighetene må stoppe bruken av rotenon som miljømyndighetene ønsker å gjennomføre. Miljømyndighetene har ikke relevant og tilstrekkelig fagkompetanse på dette feltet. Miljømyndighetene har i år gått inn for å forgifte med rotenon i Vefsnvassdraget, Grønsanddammen i Buskerud og Nome i Telemark. Tidligere har en rekke andre vassdrag blitt forgiftet med rotenon. Allerede i 1998 var så mye som 25 vassdrag forgiftet med rotenonblandinger i Norge. Noe som blant annet ødela Lærdalselven som fiskeelv, og det er fremdeles gyrodactulus salaris i vassdraget. Mange arter har blitt utryddet i vassdrag som følge av slik forgiftning. NMF frykter at vi i tillegg har fått store helseskader på folk av disse forgiftningene. Derfor må det foretas en uavhengig granskning av om hyppigheten av diagnoser med parkinsons syndrom er høyere ved “rotenonbehandlede” vassdrag. Rotenon blandes ut i store mengder bensin/petroleum før det slippes ut i vassdrag. Dette ytterligere underbygger det faktum at det er totalt uforsvarlig og i strid med biomangfoldsloven å forurense norsk natur med rotenonblandinger. På grunnlag av alt dette krever vi at helseministeren griper inn ovenfor miljømyndighetene og stopper denne farlige og uforsvarlige forgiftningen av drikkevann.
 
Ingen innlegg tilgjengelig.

Nytt innlegg

Navn
Epost
(En e-post vil bli sendt til oppgitt adresse for verifisering)
Overskrift
InnholdNorges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :