Her er du:
Publisert: 31.05.2010

Canadiske fiskerimyndigheter har fått råd om å ta ut 220 000 gråsel, også kalt havert over en periode på 5 år fra øya Sable Island på østkysten av Canada. Bakgrunnen for jakten er selens harde beskatning på fiskebestandene i området. Det finnes i dag rundt 300 000 sel på øy-riket, og det uttaket som er foreslått (220 000 sel over 5 år) er ikke større enn det som normal jakt tilsvarer. Så lenge jakten foregår på en human måte, har NMF ingen invendinger til jakten.

Canada har over mange år fått sabotert jakt og omsetning av selprodukter av dyrevernere som ikke har forståelsen av nødvendigheten av bærekraftig forvaltning og uttak av ressurser. Resultatet ser man i dag der selbestanden på Sable Island er uten kontroll.

Det hører med til historien at øy-riket er foreslått til nasjonalpark, selv om øy-riket en gang blir nasjonalpark er det viktig at bestandene av sel blir holdt på et bærekraftig nivå. Har man latt selbestanden vokse fritt så ville den før eller siden blitt redusert som følge av matmangel. 
Da selen ikke holder seg til minstestørrelsen på fisk ville dette kunne få uante konsekvenser for fiskebestandene. Fiskebestandene på Øst-kysten av Canada har over mange år vært svekket etter kollapsen på 90-tallet. Det er derfor viktig at man styrer forvaltningen av predatorene, her gråsel, strengt.

Det uttaket som er foreslått (220 000 sel over 5 år) er ikke større enn det som normal jakt tilsvarer. Har forstått at enkelte reagerer på den måten jakten skal gjennomføres, men effektiv jakt kan være nødvendig i denne saken. Dessuten vil nok både jegere og myndigheter stå i full krig med dyrevernere når jakten starter. Så lenge jakten foregår på en human måte har NMF ingen øvrige kommentarer til jakten.

Norge har drevet og driver i dag fangst av sel i Øst-isen og Vest-isen. Dessverre virker det slik at norske myndigheter direkte eller indirekte forsøker å sabotere denne fangsten. Seindrektigheter i klarering av tillatelser i forkant av årets fangst i Vest-isen får NMF til å stusse på norske fiskerimyndigheters ønske om norsk fangst av sel. Nå er ”Havsel” av Alta på sin andre tur til Vest-isen i år og har vistnok hatt en bra fangst også denne gangen.

Like heldig kan man ikke si at ”Polyarny Viking” av Tromsø har vært. For andre år på rad forsøkte de å komme seg til Øst-isen for fangst av sel i Kvitsjøen. Skuta fikk ikke iverksatt fangst da de ankom Kvitsjøen da Russerne hadde fremskyndet fangsstoppen 3 uker, fra 20. til 1. mai. Båten var nødt til å snu. Norske myndigheter var ikke informert om denne endringen.
Om det er dyrevernere eller bare rot i Russisk byråkrati, som er årsaken, vites ikke.

NMF frykter at om man ikke får en bærekraftig fangst av sel i Øst-isen, kan man risikere at bestanden vokser ut av kontroll og man kan bli nødt til å iverksette destruksjonsfangst for å få kontroll over selbestanden.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :