Solenergi er en av de mest miljøvennlige energikildene vi kjenner, og den er tilgjengelig på stedet. Dette forutsetter dog at det "utvinnes" med økologiske hensyn. Solenergi kan enkel deles inn som følger:

Solkraft produseres av solcellepaneler. Strømmen kan fra store anlegg brukes direkte og/ eller sendes ut på strømnettet. Små solcelle anlegg brukes på mang en hytte og her lades en batteripakke.

Solvarme produseres gjennom solfangere som varmer opp vann til vannbåren varme og varmt tappevann.

Passiv solvarme går ut på å bruke vinduene på en aktiv måte i oppvarmingen. Dette gjøres gjennom en dobbel glassfasade og aktiv bruk av persienner.

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :