Publisert: 13.09.2011
Norges Miljøvernforbund kan med dette loggføre nok en seier. Eras metal er som selskap fra før av dømt for miljøkriminalitet, nå er også de ansvarlige for driften den gang dømt. De to tidligere lederne fikk henholdsvis 21 og 30 dagers ubetinget fengsel. Det var Norges Miljøvernforbund som først satte lys på saken, etter tips fra lokale medlemmer i forbundet. NMF leverte sin anmeldelse av virksomheten, samt daglig leder Gunnar Rudolf Esnali og styreleder Christian Alexander Landaas 9.3.2009. Virksomheten fikk for brudd på forurensingsloven en bot på kroner 1,5 millioner. Tidligere har virksomheten også fått bot på 300.000 kroner for ulovlig utslipp av bly til Høyangerfjorden.  Det er en seier at de ansvarlige ledere blir domfelt. Dette viser at det ikke er fritt frem lenger, og at det ikke lar seg gjøre å skjule seg bak et selskap.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :