Her er du:
Publisert: 02.02.2018
Sunnhordaland kraftverk ønsker å bygge ut det vernede OPO vassdraget i Odda kommune. Dette vassdraget har vært vernet siden 1973. Kraftprodusent prøver nå å snike seg inn det vernede vassdraget ved å samtidig betale for en flom sikring.. Flom sikring er ikke kraftprodusent sitt ansvar. Dette ansvaret hviler ene og alene på den Norske Regjeringen. NMF ser med stor bekymring på denne nye trenden. Er ingen ting hellig for hverken regjering eller kraftutbyggere lenger ? Dette må stoppes før en ser flere slike tilfeller av snikutbygging av våre vernede vassdrag.. Norge har pr. dags dato kun 10 % urørt natur igjen. Dette er natur som må vernes til glede for både oss, og våre barn. Nok er nok.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :