Her er du:
Publisert: 07.04.2015
 
Miljøvernforbundet takker posten for et veldig ambisiøst miljøprogram. Posten satte et mål om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen utgangen av 2015, sammenlignet med 2008-nivået. Miljøregnskapet for 2014 viser at målet allerede er innfridd, ifølge konsernet. Siden 2008 har Posten redusert CO2-utslippene sine med 30 prosent i året 2014. Posten er et eksempel for norske bedrifter. Med en faktisk gjennomgang av hele virksomheten har de greid å redusere forbruket, blant annet med bruk av elbiler som er noe av det mest miljøvennlige i Norge. Som ledd i miljøsatsingen undertegnet Posten i 2011 en avtale med Ford om kjøp av 20 nye elbiler. Disse elbilene skal ha tilnærmet lik kapasitet som en bensin- eller dieseldrevet bil.
Utslippsreduksjonen på 30% utgjør ifølge Posten over 150.000 tonn CO2 og tilsvarer årlig 370.000 turer med lastebil mellom Trondheim og Oslo. Noe av det viktigste de har gjort er å bruke 18.000 ansattes bevissthet om miljøeffektive løsninger. Posten er best i bransjen på miljøarbeid og CO2-kutt. Miljøvernforbundet håper også erfaringene blir nyttiggjort av det heleide datterselskapet Bring.
 
I høst fikk Posten og Bring logistikkbransjens miljøpris for å ha innført en rekke tiltak for å redusere påvirkningen av miljøet. Posten har nå satt et nytt ambisiøst mål om å redusere utslippene med 40% innen 2020. (NB: Miljøvernforbundet er klar over at det sendes mindre papirpost enn tidligere, men det er alikevel et faktum at det har blitt gjort store miljøforbedringer i Posten).
 
Miljøvernforbundet takker for innsatsen sålangt og ønsker Posten lykke til med målsetningen. Vi håper også andre foretak tar lærdom av Posten sitt miljøarbeid. 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :