Her er du:
Publisert: 12.03.2015
 
NVE – Norges Vassdrags- og Energidirektorat ga konsesjon til utbygging av Nedre Otta til tross for at det er en særdeles viktig elv. Den har minst 5 truede arter og er en del av storslått natur med Gudbrandsdalslågen, med sine 204 km, er et av Norges lengste og vakreste vassdrag med lange strekninger uten større tyngre tekniske inngrep. Den er omkranset av 5 nasjonalparker, deriblant Rondane Nasjonalpark. Elvestrekningene har en enestående vassdragsnatur.
Vassdraget har en sammenhengende og felles biotop for fisk, bunndyr og plantesamfunn og er svær populær for rafting/padling med kajakk og fiskere fra både inn- og utland. Denne type innlandsvassdrag er ikke ivaretatt gjennom eksisterende verneplan for vassdrag. Nå er hele Gudbrandsdalslågen truet av kraftutbygginger og med planlagte småkraftverk i noen av sideelvene. Norge og Norden har et raskt voksende kraftoverskudd. Vi har derfor ikke noe behov for nye utbygginger. I tillegg er energieffektiviseringspotensialet ennå stort.
 

Miljøvernforbundet vil derfor med dette oppfordre til å skrive epost til Olje- og Energiminister Tord Lien og be ham om å omgjøre konsesjonen som NVE ga til Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommune i Oppland.
Epostadressen hans er:  tord.lien@oed.dep.no
 
 
 
For mer informasjon om saken, se på Vern Nedre Otta sine sider:
www.vernnedreotta.no/ottaleva.htm
www.facebook.com/VernNedreOtta

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :