Her er du:
Publisert: 30.10.2014
 
Nylig har Sørvestlandet opplevd den største flommen siden målinger av vannføring ble en realitet. Flere steder har vi hatt større vannføring enn hva som har skjedd mer enn 100 år tilbake i tid. Dette skjer kort tid etter at regjeringen har lagt fram et statsbudsjett med store utgiftsøkninger og skattelettelser samtidig. Men områder som kan begrense klimagassutslipp drar ikke nytte av denne storstilte pengebruken. Norge er ikke i nærheten av å oppfylle våre klimautslippsforpliktelser innen 2020.
Større nedbørsmengder og mer ustabilt vær er hva vi kan forvente med høyere temperatur. De lokale variasjonene kan imidlertid bli store. Et mer ustabilt vær vil også være en utfordring for landbruk tilpasset mer stabile værmønstre. Samtidig forsures havet av de økte utslippene av karbondioksid. Sikkerhetsmessig er dagens politikk uforsvarlig. Både norske og utenlandske myndigheter må innse alvoret før det er for sent.
 
En artikkel som er verdt å lese om dem som bagatelliserer klimaendringene:
Av Øystein Bønes

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :