Her er du:
Publisert: 12.09.2014
 
Konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren fortsetter å øke, melder Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO). Kullsyre er et annet ord for karbondioksid. Ikke bare er kullsyre en klimagass, men opptak fra havet av økte nivåer kullsyre i luften medfører også at havet forsures. Effektene er dramatiske for alle skalldyr. 
Ifølge den årlige Greenhouse Gas Bulletin fra WMO økte strålingspådrivet med 34 prosent mellom 1990 og 2013. Klimagassen CO2 står for 80 prosent av denne økningen. Strålingspådriv  er forskjellen mellom hvor mye solvarme som treffer jorda, og hvor mye varme jordkloden reflekterer tilbake til verdensrommet. Dette er dessverre ikke overraskende nyheter, all den tid de fossile utslippene fortsetter å øke. Økningen i de fossile utslippene har vært på over 50 prosent siden 1990. Økningen av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren var fra 2012-2013 på nærmere 3 ppm mot gjennomsnittlig 2 ppm siste tiår. Havet demper økningen i den atmosfæriske konsentrasjonen, men ikke uten konsekvenser. Ifølge rapporten foregår dagens havforsuring raskere enn den har gjort på 300 millioner år.
 
Det er nå også økende nivåer av klimagassen metan i atmosfæren. Omtrent 60% kan tilskrives naturlig aktivitet. Lekkasjer av metan i forbindelse med olje og gassboring i skiferreservoarer samt frigjøring av metan der hvor permafrosten tiner er av ukjent størrelse. Tilsvarende med at metanhydrater i havet varmes opp slik at de går i oppløsning. Spesielt de to sistnevnte er farlige da de kun stopper opp hvis oppvarmingen stopper opp. Det er derfor viktig å forhindre at den selvforsterkende effekten blir så stor at den blir uhåndterbar. Ingen vet eksakt hvor denne grensen går.   www.tu.no/klima/2013/12/31/-har-aldri-sett-noe-lignende
 
Det er viktig å gjøre tiltak som begrenser utslipp og da spesielt forhindre ytterligere vekst i det materielle forbruket. Det er også nødvendig å innse at de store miljøproblemene vi har globalt er en konsekvens av global overbefolkning. På lang sikt må det gjøres tiltak som bidrar til å senke fødselsratene for å ivareta klodens naturmiljø.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :