Her er du:
Publisert: 07.07.2014
 
Allerede i 2006 anmodet Miljøvernforbundet om at Bergen Havn skulle få elektrisitet for landforsyning. 8 år etterpå er det klart for første steg i elektrifisering av havnen. Landstrømsforsyning ved bruk av det store overskuddet av klimavennlig elektrisitetsproduksjon i Norge vil medføre både reduksjoner i klimagassutslipp og en forbedring av luftkvaliteten i Bergen. Når skip ligger til kai så genererer de strøm med dieselaggregat. Slike små dieselaggregat er lite effektive. Det er idag ingen tekniske problemer med å legge til rette for landstrømsforsyning av skipene.
Imidlertid har de fleste skip ikke mulighet til å benytte seg av landstrømsforsyning idag. For at disse skal se seg tjent med dette må det enten skje lovendringer eller at tilstrekkelig mange havner legger til rette for landstrøm. Siden landstrøm er atskillig billigere enn å produsere elektrisitet fra dieselaggregater vil muligheten for å spare strømkostnader tilstrekkelig mange steder gjøre slik tilrettelegging lønnsom for rederiene.
Skipstrafikk er en av de store kildene til utslipp av luftforurensning som nitrogenoksid (NOx), svoveldioksid (SO2) og klimagasser (blant andre CO2). Dette gjelder alt fra små fiskebåter til store cruiseskip og tankskip. Utslippene foregår både når skipene er til sjøs og når de ligger ved kai og har motoren i gang. Etableringskostnader for fullskala landstrømsanlegg på Både Dokkeskjærskaien og Skoltegrunnskaien ble anslått til 295 mill kr i 2012. I tillegg kommer kostnadene for mottaksanlegg på skipene. Hvis alle skip hadde vært istand til å motta landstrøm ville et fullskala landstrømsanlegg i 2012 kunne spart utslipp tilsvarende  20 000 tonn CO2 , 6,8 tonn SOx , 205 tonn NOx , 3,8 ton PM10  . I Bergen Havn har man nå iverksatt utbygging av et mindre landstrømsanlegg som vil ferdigstilles rundt årsskiftet. Dette vil kunne redusere CO2 utslippene med 925 tonn på årsbasis.  www.sysla.no/2014/07/04/maritim/bergen-forst-med-landstrom/   Et første viktig steg er tatt, men dette anlegget vil kun redusere utslippene med under 5%. Det gjenstår derfor mye og ansvaret ligger hos våre myndigheter.
 
Av Øystein Bønes

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :