Her er du:
Publisert: 02.11.2012
Hele Gudbrandslågen er truet av 3 store kraftutbygginger og med planlagte småkraftverk i noen av sideelvene. Utbyggingene gir ubetydelig til liten kraftoppdekning, men er en miljøkatastrofe for både natur og biologisk mangfold!
Miljøvernforbundet mottok et leserinnlegg fra Vern Nedre Otta og Laugens Venner som beskriver galskapen som disse vasskraftutbyggingene er. Innlegget deres kan du lese nedenfor. Vi ber om hjelp til med å stanse denne ødeleggelsen av norsk natur, og oppfordrer alle til å protestere!
 
Leserinnlegget
Gudbrandsdalslågen, med sine 204 km, er et av Norges lengste og vakreste vassdrag med lange strekninger uten større tyngre tekniske inngrep. Den er omkranset av 5 nasjonalparker, hvorav Rondane Nasjonalpark hadde en fantastisk 50 års feiring nå i høst. Vassdraget består av Gudbrandsdalslågen med utspring i Lesjaskogsvatnet og Ottaelva med utspring i Jotunheimen. De renner sammen ved Otta og fortsetter 12 mil sørover og ut i Mjøsa. Flere vakre og unike sideelver kommer til langs hele dalen.
 
Elvestrekningene har en enestående vassdragsnatur og representerer de største vannrelaterte verneverdier av naturfaglig art i Oppland. Vassdraget har en sammenhengende og felles biotop for fisk, bunndyr og plantesamfunn og er svær populær for rafting/padling med kajakk og fiskere fra både inn- og utland. Denne type innlandsvassdrag er ikke ivaretatt gjennom eksisterende verneplan for vassdrag. Nå er hele Gudbrandsdalslågen truet av 3 store kraftutbygginger og med planlagte småkraftverk i noen av sideelvene.
 
Nedre Otta ved Otta:
Vertskommunene Sel og Vågå har begge sagt ja til utbygging (Åsårenalternativet) i Ottaelva. Det innebærer at elva blir bortimot tørrlagt i 10-12 km. Vannføringen, som om sommeren er opp til 250 m3 pr.sek, vil nå bli redusert til 30. Et trist syn for fastboende, turister og umulig for rafting/padling/kajakkselskapene. Minstevassføring om vinteren vil redusere elva til et sikkel. Elva er for det meste godt synlig langs hovedveien øst-vest. Kraftlinjene på 132 kv, med 16-18 m høye master og ca. 30 m brede traseer vil gå gjennom mye uberørt natur og kulturlandskap. (bl.a. hekkeplass for Hubroer.)
 
 
 
Rostenutbygginga.
Gjelder Gudbrandsdalslågen i det området som heter Rosten ca. 2 mil nord for Otta. Et vilt, vakkert og særeget område med bekkekløfter og fossende stryk,- før elva renner ut på det flatere slettelandet mot Otta. Elva er noe brukt for vannsport og en av Europas beste fiskeelver. Utbygginga vil innebære store oppdemminger, 20 m høy mur og nesten tørrlegging av elva i over 4 km. Elva er synlig stort sett langs hele E6-strekningen.
Kraftlinje på 132 kv er planlagt over fjellet der den møter linja fra Nedre Otta utbyggingen og fortsetter gjennom mye uberørt fjellnatur til Vågå. Det kan bli over 20 km lange eltraseer.
Sel kommune (vertskommune) har sagt nei 2 ganger, men NVE har gitt sin tillatelse. Det har vært sluttbefaring med OED, der saken ligger nå.
 
Kåja kraftverk ved Vinstra
En kraftutbygging her vil innebære en 12-15 m høy betongmur tvers over elva i Vinstra sentrum, og vannstanden heves med 7-8 m ved damstedet. En levende elv forvandles til en enorm demning som strekker ca. 3 km nordover.
 
Det vil bygges flomvoller på minst 1,5 m høyere enn høyest regulerte vannstand fra demninga og ca. 1,3 km langsetter elva. Hus og bygninger i Strandgata/Nedre Vistra blir liggende under vannspeilet på demningen. Elva blir gjemt bak flomvoller med vanskelig tilgang. Kraftstasjon er innebygd i dammen og nedstrøms forsetter elva som en smal, djup kanal ca.1,3 km. Flere småfosser blir borte.
 
Minimal kraftoppdekning
Utbyggingene gir ubetydelig til liten kraftoppdekning, det samme gjelder for næringsliv, sysselsetning, flomforebygging og kommuneøkonomi. Fylkesmann, diverse vernegrupper, politiske parti, vannsportmiljøet, natur og miljøorganisasjoner er sterkt imot utbyggingene.
 
Samla produksjon av disse tre utbygginger utgjør ca 606 GWh til en kostnad av 2,58 mrd kr.
Norsk landbasert industri har i dag et potensial for energieffektivisering på 22 TWh. (1TWh=1000 GWh). Tiltakene er lønnsomme for bedriftene. Teknologien er allerede kjent.
 
Norge flyter over av kraft og penger. Om vi eksporterte hele samla norske vannkraften hvert år til kontinentet utgjør det ca. 2,5 cm på en 10 m vegg.
 
Vi hadde engang 42 store vassdrag. Bare 4 er urørt. Elver, bekker, fosser og innsjøer ligger i rør eller regulert. Norges ”regnskoger” er i ferd med å bli totalt ødelagt.
 
Dersom dere ønsker å involvere dere i denne saken, ta gjerne kontakt med Lisbeth Giverhaug, Vern Nedre Otta. Mob: 41416896 og/eller Jarle Rønningen, Laugens Venner. Mob: 97187037.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :