Her er du:
Publisert: 30.10.2011
Avisen Nordhordland skriver i en artikkel denne uken at Klima og Forurensingsdirektoratet  ikke er fornøyd med det store etterslepet av vedlikehold på Statoil sitt raffineri på mongstad. KLIF skriver også i sin rapport at rutinene for å fange opp manglende vedlikehold er for dårlige.
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                                                                       Foto: Tøssekaien CC-BY-SA 2.0 (Flickr)
Leder for Norges Miljøvernforbunds nærmiljøgruppe i Nordhordland, Marita Bru møtte stor motstand fra Statoil når hun i forrige uke frontet NMF sitt syn på miljøfarene på Mongstad. Statoil sine stadige uttalelser om at her er alt i skjønneste orden faller på sin egen urimelighet nå som KLIF etter sitt tilsyn utgir denne nedslående rapporten.
KLIF retter spesiell oppmerksomhet mot manglende forebyggende tiltak ved fire pumper som skal forhindre forurensing til grunnvannet. I tillegg til manglende oppfølging av rapporteringsrutiner, ser KLIF ingen forbedring fra forrige år. 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :